Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương khóa XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Ngày 17/12 , Ban Chấp hành Trung ương họp về công tác cán bộ trong khuôn khổ Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 14. Ảnh: TTXVN
 

Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Dự kiến, Hội nghị Trung ương 14 sẽ bế mạc vào ngày 18/12.

vietnamnet.vn