Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước tại Nghệ An. 

Sáng 7/9, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự hội thảo có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhìn lại 10 năm thực hiện nghị quyết

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đối với Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, thông qua việc thực hiện hiệu quả Nghị định số 56/2012/NĐ-CP đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Ủy ban nhân dân các cấp đã đánh giá đúng vai trò của tổ chức Hội trong việc phối hợp triển khai, thực hiện theo tinh thần Nghị định. Đồng thời tiến hành lồng ghép bình đẳng giới vào xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Nghị định đã tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các hoạt động vì sự bình đẳng giới và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Từ đó, vị trí, vai trò của Hội Phụ nữ các cấp ngày càng được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng cùng chính quyền các cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo và sự nghiệp an sinh xã hội của địa phương.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỷ lệ cán bộ nữ là đại biểu Quốc hội khóa XV là 4/13 đại biểu, đạt tỷ lệ 30,77%; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 23/83 đại biểu, đạt tỷ lệ 27,71% (cao hơn 0,21% so với nhiệm kỳ 2016 – 2021), cấp huyện là 230/736 đạt tỷ lệ 31,25% (cao hơn 2,05% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã đạt tỷ lệ 29,97% (cao hơn 1,77% so với nhiệm kỳ trước).

Đại diện Ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày những nội dung trọng tâm cần thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày những nội dung trọng tâm cần thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế liên quan đến việc phát huy vai trò phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức nên tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp cơ sở còn thấp.

Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ ở một số địa phương chưa chặt chẽ và chưa thực hiện đầy đủ quy định về định kỳ làm việc giữa Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Từ thực tế đó, các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định trong thời gian tới. Đồng thời phát huy hiệu quả thực chất của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đối với việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Trong xu thế phát triển của xã hội, cần tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ tiếp cận và tham gia vào quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đề xuất để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đề xuất để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tiếp tục phát huy vai trò các cấp Hội Phụ nữ trong tham gia quản lý nhà nước

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - bà Nguyễn Thị Minh Hương đánh giá cao việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ tại Nghệ An. Nhiều ý kiến tâm huyết và có chất lượng tại hội thảo sẽ được Trung ương Hội ghi nhận và đề cập đến trong Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện của cả nước.

Có thể nói, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành của Nghệ An đã có sự quan tâm và tạo điều kiện tối đa nhằm phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Hội Phụ nữ trong tham gia quản lý nhà nước. Nhiều chế độ, chính sách đã được điều chỉnh, bổ sung góp phần khẳng định giá trị của phụ nữ trước những yêu cầu mới của thực tiễn; đồng thời tạo cơ hội cho Hội Phụ nữ các cấp tham gia quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian tới, bà Nguyễn Thị Minh Hương mong muốn Ủy ban nhân dân các cấp và sở, ngành tại Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các chính sách có liên quan đến Hội Phụ nữ; quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hỗ trợ các cấp Hội Phụ nữ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia Quản lý Nhà nước theo quy định.

Đối với các cấp Hội Phụ nữ cần khẳng định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định. Hoạt động của Hội cần gắn với các chương trình, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương một cách toàn diện.

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.

Phía sau những ly sữa...

Phía sau những ly sữa...

(Baonghean.vn) - Công ty CP Thực phẩm sữa TH có 20 phòng, ban và một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn. Mười năm nay đảng bộ này liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đây, chúng tôi nghĩ đến những nhân tố căn bản phía sau đã làm nên thương hiệu sữa TH trên thị trường toàn quốc.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.