Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ tại Nghệ An

Thanh Quỳnh

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước tại Nghệ An. 

Sáng 7/9, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ tại Nghệ An ảnh 1

Dự hội thảo có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhìn lại 10 năm thực hiện nghị quyết

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đối với Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, thông qua việc thực hiện hiệu quả Nghị định số 56/2012/NĐ-CP đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Ủy ban nhân dân các cấp đã đánh giá đúng vai trò của tổ chức Hội trong việc phối hợp triển khai, thực hiện theo tinh thần Nghị định. Đồng thời tiến hành lồng ghép bình đẳng giới vào xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Nghị định đã tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các hoạt động vì sự bình đẳng giới và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Từ đó, vị trí, vai trò của Hội Phụ nữ các cấp ngày càng được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng cùng chính quyền các cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo và sự nghiệp an sinh xã hội của địa phương.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ tại Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỷ lệ cán bộ nữ là đại biểu Quốc hội khóa XV là 4/13 đại biểu, đạt tỷ lệ 30,77%; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 23/83 đại biểu, đạt tỷ lệ 27,71% (cao hơn 0,21% so với nhiệm kỳ 2016 – 2021), cấp huyện là 230/736 đạt tỷ lệ 31,25% (cao hơn 2,05% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã đạt tỷ lệ 29,97% (cao hơn 1,77% so với nhiệm kỳ trước).

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ tại Nghệ An ảnh 3
Đại diện Ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày những nội dung trọng tâm cần thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế liên quan đến việc phát huy vai trò phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức nên tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp cơ sở còn thấp.

Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ ở một số địa phương chưa chặt chẽ và chưa thực hiện đầy đủ quy định về định kỳ làm việc giữa Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Từ thực tế đó, các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định trong thời gian tới. Đồng thời phát huy hiệu quả thực chất của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đối với việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Trong xu thế phát triển của xã hội, cần tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ tiếp cận và tham gia vào quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ tại Nghệ An ảnh 4
Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đề xuất để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tiếp tục phát huy vai trò các cấp Hội Phụ nữ trong tham gia quản lý nhà nước

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - bà Nguyễn Thị Minh Hương đánh giá cao việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ tại Nghệ An. Nhiều ý kiến tâm huyết và có chất lượng tại hội thảo sẽ được Trung ương Hội ghi nhận và đề cập đến trong Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện của cả nước.

Có thể nói, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành của Nghệ An đã có sự quan tâm và tạo điều kiện tối đa nhằm phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Hội Phụ nữ trong tham gia quản lý nhà nước. Nhiều chế độ, chính sách đã được điều chỉnh, bổ sung góp phần khẳng định giá trị của phụ nữ trước những yêu cầu mới của thực tiễn; đồng thời tạo cơ hội cho Hội Phụ nữ các cấp tham gia quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ tại Nghệ An ảnh 5

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian tới, bà Nguyễn Thị Minh Hương mong muốn Ủy ban nhân dân các cấp và sở, ngành tại Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các chính sách có liên quan đến Hội Phụ nữ; quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hỗ trợ các cấp Hội Phụ nữ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia Quản lý Nhà nước theo quy định.

Đối với các cấp Hội Phụ nữ cần khẳng định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định. Hoạt động của Hội cần gắn với các chương trình, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương một cách toàn diện.

Tin mới

Tổng thống Putin đã đi đủ xa trong cuộc chiến với Ukraine?

Tổng thống Putin đã đi đủ xa trong cuộc chiến với Ukraine?

(Baonghean.vn) - Một nghị sĩ Nga theo đường lối cứng rắn bình luận, việc rút lui quân sẽ chỉ là một bước lùi nhỏ. Khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai, Nga và Liên Xô đã phải hứng chịu những thất bại khủng khiếp nhất trên chiến trường, nhưng Hồng quân Liên Xô đã kết thúc Thế chiến 2 ở Berlin. Vì vậy, có thể chiến dịch này cũng sẽ kết thúc như thế - có lẽ ngay tại đó, ở Berlin chăng?”.
Nghệ An: Toàn cảnh ngập lụt do hoàn lưu bão số 4

Nghệ An: Toàn cảnh ngập lụt do hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những ngày qua. Mưa lũ đã khiến 6 người chết và mất tích. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc; hàng ngàn ngôi nhà, hàng ngàn ha hoa màu bị ngập. Nhiều địa phương như; Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hoàng Mai... bị ngập sâu; nhiều tuyến đường bị sạt lở; nhiều xã đang bị chia cắt.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

(Baonghean.vn) - Hôm nay 30/9, dòng thông tin, sự kiện nổi bật trên baonghean.vn tiếp tục là diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ và những thiệt hại ban đầu do các đợt mưa lớn trong mấy ngày qua gây nên.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày từ 28-30/9, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã sang dự Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết Việt Nam - Lào 2022 và Lễ hội Gặp gỡ hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Lào lần thứ 5 tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.
Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những vấn đề được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đặt ra tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên và tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục”.
Thanh Chương

Nhiều làng mạc của Thanh Chương vẫn ngập chìm trong nước

(Baonghean.vn) - Nước lũ đang tiếp tục dâng cao trên địa bàn vùng hạ huyện Thanh Chương, trong đó nhiều xã ngập sâu trong nước, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong sáng 30/9, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tránh lũ an toàn.
Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) -  Đến sáng nay 30/9, người dân các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn và thị trấn Cầu Giát... thuộc huyện Quỳnh Lưu vẫn chìm trong cảnh ngập lụt. Các đoàn cứu trợ đã tổ chức thành nhiều nhóm lội nước vào từng hộ dân để cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc men.. cho bà con.
Nắng ấm

Nắng ấm

(Baonghean.vn) -  Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn giúp học sinh mặc áo ấm được các nhà hảo tâm gửi trao tặng dịp giáp Tết Nguyên đán.
Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

(Baonghean.vn) - Quãng nghỉ gần 20 ngày của V.League là thời gian vàng để thầy trò Huy Hoàng có thể tìm ra chìa khoá để giành chiến thắng. Với hàng loạt những giải pháp, sáng kiến mà ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã xây dựng cho các cầu thủ, 3 điểm vẫn hoàn toàn có thể ở lại sân Vinh tại Vòng 17 V.League 2022 trong trận gặp Viettel.