Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy:'Thị xã Hoàng Mai cần quan tâm sắp xếp tổ chức, bộ máy'

(Baonghean vn) - Ngày 21/2, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai đã lãnh đạo chính quyền, các ngành các cấp thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án trọng điểm như Tổ hợp khách sạn Mường Thanh, Nhà máy may Vinatex, Nhà máy tôn Hoa Sen…  Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát Đảng luôn được quan tâm, tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và cán bộ từ Thị xã đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tại hội nghị,  BTV Thị ủy Hoàng Mai đã nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đề ra các chủ trương, giải pháp tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian tới. Về kiểm điểm cá nhân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy đã tự kiểm điểm, góp ý thẳng thắn, nghiêm túc. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá kết quả kiểm điểm của  BTV Thị ủy Hoàng Mai nghiêm túc, đạt yêu cầu . Đồng thời, lưu ý Đảng bộ thị xã Hoàng Mai quan tâm công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy cán bộ; công tác cải cách hành chính; quan tâm công tác tôn giáo, đảm bảo tốt môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội./.

Vân - Anh