Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Không để đối tượng cơ hội chính trị, lợi ích nhóm lọt vào cấp ủy

Thanh Lê 30/09/2019 19:15

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị giao ban trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tiến hành chiều 30/9, đồng chí Phạm Minh Chính chỉ đạo: Không để lọt những cán bộ đảng viên có sai phạm, nhất là cơ hội chính trị, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm vào cấp ủy các cấp nhưng không để sót cán bộ có đức, có tài.

a
Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

Tinh giản 97.900 biên chế

Báo cáo do Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp do ngành đề ra phù hợp với đặc điểm, tình hình của các tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy nhiều chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; các Nghị quyết kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm…

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Thanh Lê

Theo số liệu thống kê tính đến 30/6/2019, toàn hệ thống chính trị đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương; 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh; 845 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và đương đương; 87 cục, vụ;

73 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ban, ngành Trung ương; gần 2.500 phòng và tương đương; hơn 2.100 đội thuộc chi cục; giảm 4.100 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm gần 9.200 cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện. Giảm gần 6.000 cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập địa phương.

Kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, đến 30/6/2019 các địa phương đã tinh giản 97.900 biên chế.

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo kết quả ngành công tác Xây dựng Đảng, đồng thời trao đổi, thảo luận, chia sẻ đề xuất trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc sáp nhập các đơn vị tổ chức hành chính các cấp, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương…

Không để đối tượng cơ hội chính trị, lợi ích nhóm lọt vào cấp ủy

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng.

Triển khai nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm là công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

"Không để xảy ra tình trạng bị động, khi làm nhân sự cần phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình có thẩm định về chính trị. Phải cụ thể hóa theo quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Song song, phải thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, không để lọt những cán bộ đảng viên có sai phạm, nhất là cơ hội chính trị, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm vào cấp ủy các cấp nhưng không để sót cán bộ có đức, có tài - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định.

Cùng đó, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả để lựa chọn, xây đựng đội ngũ cán bộ gắn với việc thực hiện quy định Nêu gương, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để sàng lọc lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ tốt hơn.

Khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ; tăng cường giám sát, kiểm tra, rà soát, kiểm soát quyền lực của cán bộ; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ đạo, khẩn trương triển khai vị trí việc làm và miêu tả khung năng lực để sắp xếp cán bộ, tinh giản bộ máy, trả lương theo vị trí việc làm; có kế hoạch tuyên truyền công tác đại hội Đảng các cấp…

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Không để đối tượng cơ hội chính trị, lợi ích nhóm lọt vào cấp ủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO