#Trưởng Ban Tuyên giáo

14 kết quả

nguyễn minh hạnh

Khi trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị

(Baonghean) - Từ tháng 6/2018, Nghệ An triển khai chủ trương phân công trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị tại 21/21 huyện, thành, thị. Đến nay, qua 1 năm thực hiện, chủ trương này nhận được phản hồi tích cực từ các địa phương, cũng như sự đánh giá cao về tính hiệu quả trong thực tiễn, nâng cao vai trò cấp ủy đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở.
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mục tiêu phát triển bền vững

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mục tiêu phát triển bền vững

(Baonghean) - Vấn đề an toàn thực phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, tương lai giống nòi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và hội nhập quốc tế. Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trao Quyết định đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Trao Quyết định đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 15/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự buổi lễ.