Từ 1/7, hàng loạt trợ cấp cho người lao động tăng theo lương

Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, đồng nghĩa với việc hàng loạt trợ cấp, chế độ cho cán bộ, công chức tăng theo.
tăng lương

Tin liên quan

Các tin khác