#tụ huyết trùng

12 kết quả

Kỳ Sơn: Nhiều trâu, bò chết do dịch bệnh

Kỳ Sơn: Nhiều trâu, bò chết do dịch bệnh

(Baonghean.vn) - Là xã thuần nông, do đó chăn nuôi là ngành chủ lực trong chiến lược phát tiển kinh tế của xã Hữu Lập (Kỳ Sơn). Tuy nhiên từ tháng 10 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra dịch tụ huyết trùng trên đàn gia súc làm chết 66 con trâu, bò.