Tuổi trẻ Báo Nghệ An vững tin tiếp bước

(Baonghean.vn) - 60 năm qua, các thế hệ đoàn viên thanh niên Báo Nghệ An đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống và đang chứng tỏ là đội ngũ kế cận, dự bị tin cậy.