Tương Dương quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 11/1, Huyện ủy Tương Dương tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của huyện.
Các đại biểu dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại Tương Dương. Ảnh: Đình Tỷ

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nghị quyết: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới"

Huyện ủy Tương Dương cũng đã triển khai kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở để tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở./.