Tương Dương ra quân quyết liệt giải tỏa hành lang an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Nhằm giải quyết dứt điểm việc giải tỏa hành lang giao thông đường bộ trên địa bàn trong năm 2017, huyện Tương Dương tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ban ngành ra quân đồng loạt.

Đây là lần giải tỏa hành lang đường bộ cuối cùng trong năm, vì vậy huyện Tương Dương chỉ đạo các địa phương thực hiện chưa tốt trong đợt trước như Xá Lượng, Lưu Kiền, Nga My, Xiêng My, Nhôn Mai phải ra quân quyết liệt, giải quyết dứt điểm những nơi còn vướng mắc, để thiết lập lại hành lang đường bộ theo đúng quy định.

Huy động các phương tiện đẩy nhanh công tác giải tỏa. Ảnh: Đình Tỷ

Trong các đợt ra quân trước, huyện Tương Dương đã tiến hành xử lý 425 hộ dân có công trình, vật kiến trúc vi phạm hành lang; tháo dỡ trên 1000m2 mái che, thư giữ 28 biển quảng cáo vi phạm; Trên 7000 m bờ rào kiên cố bị bỏ. Tổng số km đường giao thông đã được giải tỏa hành lang trên quốc lộ 7A là 45/59km, 48C là 35/59km.

Chiến dịch ra quân giải tỏa hành lang giao thông đường bộ của huyện Tương Dương dự kiến kết thúc vào ngày 15/12/2017.

Đình Tỷ