dai dien

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức vào các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 88 -KH/TU, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022,...

Thực hiện Kế hoạch số 88 -KH/TU, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển thông báo tuyển dụng công chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1, Điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Quy định 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển và các điều kiện sau:

- Dự tuyển vào các vị trí việc làm nghiên cứu, tham mưu, văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng cấp huyện, cấp tỉnh phải là đảng viên.

- Dự tuyển vào vị trí việc làm chuyên viên công tác Đoàn Thanh niên ưu tiên người có năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng công tác xã hội, có kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

- Tốt nghiệp đại học, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật ra tiếng Việt và có công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam.
+ Mất hoặc bị hạn chế hành vi dân sự.
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.

2. Số lượng, vị trí việc làm và yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức là 68 người thuộc 27 địa phương, đơn vị.
(Có tổng hợp chỉ tiêu, yêu cầu cần tuyển kèm theo)

3. Đăng ký dự tuyển

3.1. Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi bìa cứng. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ từ 02 vị trí trở lên, khai hồ sơ không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

3.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
- Bản sao Giấy khai sinh.
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt, có công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- 02 ảnh cỡ 4x6 chụp trong thời gian 6 tháng trở lại (phía sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh), 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/3/2022 đến hết ngày 24/4/2022. Nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

4.2. Địa điểm nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển:
- Nộp hồ sơ tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển. Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện mà đơn vị không nhận hồ sơ thì có đơn phản ánh cụ thể và nộp về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, tiếp nhận và giao lại cho các cơ quan, đơn vị để tổng hợp vào danh sách dự tuyển.
- Hết thời gian nhận hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, các huyện, thành, thị ủy, cơ quan, đơn vị phải tổ chức sơ tuyển, lập danh sách và gửi hồ sơ những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

4.3. Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/01 hồ sơ.

5. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung.
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc thi trắc nghiệm trên giấy do Hội đồng Thi tuyển quyết định. Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi Tin học.
- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do Hội đồng Thi tuyển quyết định (Dự kiến thi môn tiếng Anh). Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
- Miễn phần thi Ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về Ngoại ngữ.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số (gồm 05 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong).
- Miễn phần thi Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến Tin học, công nghệ thông tin.
- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Điểm a, Mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
- Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Hội đồng Thi tuyển quyết định 1 trong 3 hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút; thi viết 180 phút. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian thi phỏng vấn và thời gian thi viết được thực hiện theo quy định tại Điểm này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, tài liệu ôn tập
Dự kiến thời gian tổ chức thi tuyển trong tháng 5/2022. Hội đồng Thi tuyển sẽ có thông báo sau về thời gian, địa điểm, tài liệu ôn tập cho các đơn vị và thí sinh dự tuyển.
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, tài liệu ôn tập và các thông tin về kỳ tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2022 được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Địa chỉ truy cập: nghean.dcs.vn. Chuyên mục: Tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể. Số điện thoại liên hệ: 0238 3599 236 (Liên hệ trong giờ hành chính).

TỔNG HỢP
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022

(kèm theo Thông báo số 68 -TB/BTCTU, ngày 22/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

tin mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống hội viên. Hoạt động đó đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Tôn vinh 100 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2023; Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An; Người đàn ông ở miền núi Nghệ An may mắn bốc được biển số "ngũ quý 2"... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quý IV có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu cả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, địa phương từ nay đến cuối năm tập trung trọng tâm vào 3 vấn đề chính: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao… là những thông tin nổi bật ngày 25/9.

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu và thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu các cơ quan tham mưu công tác cán bộ gương mẫu thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ theo quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị.