Tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, huyện Đô Lương, Quỳ Hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình.

Trong 5 năm qua, bám sát nội dung của Chỉ thị 03, huyện Đô Lương tổ chức quán triệt học tập và thực hiện nhiều việc làm có hiệu quả tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các đơn vị, địa phương.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nhờ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM; hàng ngàn hộ dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến 10.000 m2 đất, hàng chục vạn ngày công để xây dựng NTM.

Đến nay, Đô Lương có 7 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.  Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt kết quả cao, có 2 em đạt giải ở các kỳ thi quốc tế, 88 em đạt học sinh giỏi quốc gia, 1.260 em học sinh giỏi tỉnh.

Phong trào ủng hộ người nghèo được nhân dân hưởng ứng tích cực với gần 10 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo.

Dịp này có 41 tập thể và 52 cá nhân được suy tôn. 9 tập thể và 10 cá nhân được Huyện ủy tặng Giấy khen về điển hình học tập và làm theo Bác.

          Hữu Hoàn

* Sáng cùng ngày, huyện Quỳ Hợp tiến hành Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2016.

Có 52 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị. Tập thể Đảng bộ Ban CHQS huyện, cá nhân ông Sầm Văn Bình ở bản Yên Luốm, xã Châu Quang được bầu chọn điển hình tham gia hội nghị cấp tỉnh.

Cao Duy Thái