Tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn người dân

(Baonghean.vn)- UBND Thị xã Hoàng Mai đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho nhằm nâng cao trình độ hiểu biết và chấp hành pháp luật của người dân.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về lao động và Bảo hiểm xã hội năm 2015.

Thị xã đã tổ chức 38 đợt tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.720 lượt người về Luật phòng chống tham nhũng, Hiến pháp, Luật khiếu nại tố cáo, Luật đất đai năm 2013, Luật biển, công ước luật biển 1982, Luật biên giới quốc gia...

Cùng đó, tổ chức 03 đợt tuyên truyền tại xã miền núi Quỳnh Trang theo Đề án tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân miền núi của UBND tỉnh. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hơn 5.100 bài dự thi, trong đó 02 bài đạt giải cấp tỉnh và 01 bài dự cấp quốc gia.

Bích Hường