#U23 Oman

7 kết quả

Olympic VN.

Nhân tố X của thầy Park

Thầy Park sẽ sử dụng những nhân tốt mới còn lại trong đội hình U23 Việt Nam, bởi mục tiêu cao nhất của chúng ta vẫn là thử nghiệm để chuẩn bị cho ASIAD.