UBND Thị xã Hoàng Mai trả lời vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 25/12/2013 có bài "Thị xã Hoàng Mai - Bát nháo nạn khai thác đá trái phép". Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy Hoàng Mai về việc xử lý nội dung báo nêu, ngày 13/1/2014, UBND Thị xã Hoàng Mai có Công văn số 27/UBND.TNMT về việc xử lý nội dung báo nêu, UBND Thị xã Hoàng Mai báo cáo kết quả chỉ đạo, kiểm tra, xử lý cụ thể như sau: 
 
1. Các nội dung đã chỉ đạo khi các công ty khai thác đá tại khu vực lèn Chùa hết hạn giấy phép: Ngày 31/7/2013, UBND Thị xã Hoàng Mai đã có Công văn số 60/UBND - TNMT đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá Lèn Chùa đối với Công ty TNHH Thanh Xuân, Công ty TNHH Xuân Hùng, Công ty TNHH Xuân Quỳnh, theo đó giao các công ty thực hiện đình chỉ việc khai thác tại khu vực lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân do giấy phép khai thác đã hết hạn. Đồng thời giao UBND phường Quỳnh Xuân kiểm tra, giám sát việc đình chỉ của các đơn vị, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Quản lý tốt khu vực lèn không được để xảy ra tình trạng khai thác trái phép. 
 
Ngày 28/8/2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng PC49 Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra việc khai thác tại khu vực lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân. Qua kiểm tra đã phát hiện có hiện tượng khai thác trái phép, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 23/9/2013, UBND Thị xã Hoàng Mai đã ra Quyết định số 173/QĐ-CT; 174/QĐ-CT; 175/QĐ-CT xử lý vi phạm hành chính đối với các ông Lê Tiến Vận, khối 9; ông Vũ Văn Toàn, khối 4; ông Nguyễn Cảnh Thành, khối 7, phường Quỳnh Xuân với mức phạt là 10.000.000 đồng/người. 
 
Ngày 21/12/2013, Công ty TNHH Thanh Xuân đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo Quyết định số 5523/GP-UBND. Theo đó, Công ty TNHH Thanh Xuân được phép khai thác đá tại khu vực lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân với diện tích 4,41 ha, thời hạn 10 năm. 
 
2. Các nội dung đã xử lý sau khi báo nêu: Ngày 27/12/2013, UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra khu vực lèn Chùa, qua kiểm tra thì khu vực mỏ của Công ty TNHH Xuân Hùng đã dừng khai thác, khu vực mỏ của Công ty TNHH Thanh Xuân không tiến hành khoan khai thác nhưng vẫn xay chế biến đá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tiếp tục giao trách nhiệm cho UBND phường Quỳnh Xuân thực hiện nghiêm chỉnh Công văn số 482/UBND-TNMT của UBND Thị xã Hoàng Mai, thường xuyên kiểm tra việc đình chỉ khai thác tại khu vực lèn Chùa, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nếu xảy ra việc khai thác trái phép thì lập biên bản vi phạm, tịch thu tang vật, xử lý theo quy định pháp luật.  
 
Ngày 28/12/2013, UBND Thị xã tiếp tục làm việc với UBND phường Quỳnh Xuân, giám đốc các công ty TNHH: Thanh Xuân, Xuân Hùng, Xuân Quỳnh, tham dự có đại diện Đảng ủy, HĐND phường Quỳnh Xuân. Tại buổi làm việc đã giao UBND phường Quỳnh Xuân tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực lèn Chùa, không được để xảy ra tình trạng khai thác trái phép; các công ty phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản, nghiêm cấm việc khai thác trái phép dưới mọi hình thức.
 
Ngày 7/1/2014, UBND thị xã tiếp tục có Công văn số 13/UBND - TNMT giao trách nhiệm cho các phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Kinh tế, UBND phường Quỳnh Xuân tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công an thị xã kiểm tra xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ trái phép để khai thác đá tại mỏ đá Lèn Chùa, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.
 
Qua làm việc với Công ty TNHH Thanh Xuân thì hiện nay công ty đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác theo Quyết định số 5523/GP-UBND, tuy nhiên công ty vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định nên chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mỏ do đó ngày 10/1/2014, UBND Thị xã Hoàng Mai đã có Công văn số 22/UBND - TNMT yêu cầu Công ty TNHH Thanh Xuân phải thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Quyết định 5523/GP-UBND ngày 21/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An, sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mỏ thì mới được phép khai thác.
 
Hiện nay UBND Thị xã Hoàng Mai đã đình chỉ việc khai thác mỏ đá Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân của Công ty TNHH Thanh Xuân, Công ty TNHH Xuân Hùng, Công ty TNHH Xuân Quỳnh.  
 
UBND Thị xã Hoàng Mai