UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giải quyết dứt điểm 83 hồ sơ dự án đầu tư tồn đọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình trạng 83 hồ sơ dự án đầu tư ngoài ngân sách còn tồn đọng, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm.

Nhiều hồ sơ nhà đầu tư chậm bổ sung thông tin

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi rà soát hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm 31/01/2023, có 83 hồ sơ tồn đọng thuộc các dự án đầu tư ngoài ngân sách chưa được giải quyết.

Cụ thể, trong số 83 hồ sơ có 10 hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi nhà đầu tư thông báo dừng giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ, do quá thời hạn yêu cầu nhưng nhà đầu tư vẫn không bổ sung hồ sơ.

Có 3 hồ sơ UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Có 4 hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Có 3 hồ sơ nhà đầu tư đã có văn bản rút hồ sơ. Có 6 hồ sơ nhà đầu tư mới nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các sở, ngành và địa phương.

Trong số 32 hồ sơ tồn đọng do nhà đầu tư chưa bổ sung thông tin có 3 hồ sơ dự án đầu tư tại địa bàn huyện Tân Kỳ . Ảnh tư liệu P.T

Trong số 32 hồ sơ tồn đọng do nhà đầu tư chưa bổ sung thông tin có 3 hồ sơ dự án đầu tư tại địa bàn huyện Tân Kỳ . Ảnh tư liệu P.T

Đến đầu tháng 3/2023, còn 57 hồ sơ tồn đọng (gồm 53 hồ sơ tiếp nhận năm 2022 chuyển sang và 4 hồ sơ tiếp nhận năm 2023). Trong số này, 32 hồ sơ tồn đọng do trách nhiệm của nhà đầu tư trong quá trình thẩm định các sở, ngành yêu cầu bổ sung, điều chỉnh nhưng nhà đầu tư chưa bổ sung theo yêu cầu.

Ví dụ như hồ sơ dự án khai thác đá hoa lèn Kẻ Bút 3 ở xã Giai Xuân và Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, chủ đầu tư Công ty CP Khoáng sản Sơn Ngọc Phát nộp ngày 1/7/2022. Đến nay, nhà đầu tư và UBND huyện Tân Kỳ chưa bổ sung các nội dung theo ý kiến của Sở Xây dựng. Hoặc như hồ sơ dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Believe tại thị trấn Hưng Nguyên còn chậm hồ sơ do nhà đầu tư là Công ty TNHH Believe chưa bổ sung nội dung liên quan đến suất vốn đầu tư…

Ngoài nguyên nhân từ việc các nhà đầu tư chưa hoặc đang trong quá trình bổ sung thông tin, còn có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thuộc về các sở, ngành, địa phương. Cụ thể: Sở Xây dựng 2 hồ sơ; Sở Tài nguyên Môi trường 2 hồ sơ; Sở Tài chính 1 hồ sơ; Sở Giao thông Vận tải 2 hồ sơ; Sở Công Thương 1 hồ sơ; Cảnh sát PCCC Công an tỉnh 1 hồ sơ.

Trách nhiệm bổ sung thông tin thuộc về các địa phương gồm: Diễn Châu (5 hồ sơ), Đô Lương (2 hồ sơ), Nam Đàn (3 hồ sơ), Nghi Lộc (4 hồ sơ), Quỳ Hợp (2 hồ sơ), Quỳnh Lưu (2 hồ sơ), thị xã Hoàng Mai (1 hồ sơ), thành phố Vinh (1 hồ sơ), Con Cuông (1 hồ sơ), thị xã Cửa Lò (1 hồ sơ).

Đôn đốc bổ sung, giải quyết dứt điểm

Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh có Công văn số 1682/UBND-CN về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 83 hồ sơ các dự án đầu tư ngoài ngân sách quá hạn chưa được giải quyết trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư được kịp thời, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 822/SKHĐT-DN ngày 8/3/2023, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương có ý kiến tham mưu đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Làm rõ nguyên nhân, có phương án tháo gỡ, giải quyết đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Trường hợp dự án nào không có khả năng thực hiện thì tổng hợp, báo cáo đưa ra khỏi danh mục theo dõi hồ sơ tồn đọng theo đúng quy định.

Hiện nay, Nghệ An đang rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Hiện nay, Nghệ An đang rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Công văn số 822/SKHĐT-DN ngày 8/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và danh mục kèm theo. Chủ động phối hợp, có văn bản báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ giải quyết.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, hàng tháng, sở thực hiện rà soát các hồ sơ chưa có đủ ý kiến các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; có văn bản đôn đốc các đơn vị xử lý, giải quyết hồ sơ cho các nhà đầu tư và tổng hợp, báo cáo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh tình hình thực hiện.

Đối với 57 hồ sơ tồn đọng, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp danh mục dự án, thông báo đến từng nhà đầu tư để đôn đốc chỉnh sửa, bổ sung trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi thông báo. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện bổ sung, chỉnh sửa theo thời hạn yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc dừng giải quyết hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đối với các hồ sơ còn lại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị chưa có ý kiến khẩn trương có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp dự án nào có khả năng thực hiện nhưng đang gặp khó khăn, vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương để làm rõ nguyên nhân, có phương án tháo gỡ, giải quyết. Trường hợp dự án nào không có khả năng thực hiện, sẽ tổng hợp, đưa ra khỏi danh mục theo dõi hồ sơ tồn đọng.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.