UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về cơ chế hỗ trợ phát triển huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 8/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đàn giai đoạn 2020 - 2025 có tính đến năm 2030.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Phương

Dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, có tính đến năm 2030 xác định phát huy lợi thế của quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng và thực hiện sáng tạo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, là trung tâm du lịch Quốc gia năm 2025.

Để đạt được mục tiêu xây dựng huyện Nam Đàn phát triển toàn diện, vững mạnh, kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách để huyện có đủ điều kiện pháp lý đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đàn.

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế phát biểu cho rằng, để Nam Đàn thực hiện các mục tiêu phát triển cần nguồn lực đầu tư rất lớn từ ngân sách tỉnh, Trung ương. Ảnh: Việt Phương

Theo đó, dự thảo tờ trình của UBND tỉnh đề nghị để lại 100% tiền cấp quyền sử dụng đất thu được trên địa bàn huyện để xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu trong đó huyện hưởng 60%, xã hưởng 40%. Hàng năm trích 50% tiền vượt thu phần ngân sách tỉnh được hưởng của các doanh nghiệp trên địa bàn để huyện xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ vốn trung hạn giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 ngoài định mức theo Quyết định số 63 ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh theo hệ số từ 1 lên 1,5 lần so với định mức năm 2017.

Khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh, xã Nam Giang ( Nam Đàn). Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh ngoài cơ chế trên cho các chương trình, lĩnh vực: Nông nghiệp nông thôn, y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận buổi làm việc. Ảnh: Việt Phương

Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc đầu tư nguồn lực cho Nam Đàn là cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch cần phân nguồn thời gian cụ thể, có thẩm định rõ ràng, nguồn vốn lấy từ đâu… Đề nghị huyện Nam Đàn tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để bổ sung, hoàn thiện dự thảo, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.