UBND tỉnh trả lời đơn công dân

(Baonghean) - Ông Trần Minh Tuệ và một số cán bộ, diễn viên thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ kiến nghị một số nội dung liên quan đến quyền lợi của một số cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên đối với diện tích đất tập thể của cơ quan bị thu hồi để thực hiện Dự án nhà ở chung cư Glory Palace tại phường Trường Thi, Thành phố Vinh.
 
Ngày 24/10/2013, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 7565/UBND.KT về việc xử lý đơn kiến nghị của công dân với nội dung sau:
Xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2072/STC.QLG&CS ngày 24/7/2013 và Văn bản số 2820 BC/STC-QLG&CS ngày 30/9/2013 kèm báo cáo kết quả kiểm tra kiến nghị của ông Trần Minh Tuệ và một số cán bộ, diễn viên thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ,
 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
 
1. Ngày 21/10/2008, UBND tỉnh có Văn bản số 6868/UBND.CN đồng ý cho Nhà hát dân ca Nghệ An làm chủ đầu tư dự án giải quyết khu tập thể cũ của Nhà hát dân ca theo Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND ngày 31/9/2007.  
Căn cứ vào  quy định tại Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2005/QĐ.UBND ngày 21/3/2005 về giao đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ đã có Văn bản số 65/TT-TTBT&PTDSDCXN ngày 25/5/2010; Sở Xây dựng có Văn bản số 1066/GĐ-QLN ngày 29/6/2010 đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho phép Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vinh làm chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng nhà ở chung cư Glory Palace và được UBND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 4811/UBND.CN ngày 9/8/2010. Việc làm này là đúng quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Trần Minh Tuệ và các công dân nêu trên.
 
2. Diện tích đất có khu tập thể của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ tại phường Trường Thi, Thành phố Vinh trước khi UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên (Quyết định số  145/QĐ-UBND ngày 13/6/2011) và cho phép chuyển mục đích thực hiện Dự án xây dựng nhà ở chung cư Glory Palace là đất cơ sở văn hóa, thuộc quyền quản lý sử dụng của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ. Ông Trần Minh Tuệ và một số cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên được cơ quan cho cư trú tạm tại nhà tập thể tại khu đất nêu trên (không thuộc trường hợp mua hóa giá nhà tập thể) do đó không được Nhà nước bồi thường về đất khi thực hiện quy hoạch xây dựng Dự án nhà ở chung cư Glory Palace là đúng quy định của pháp luật.
 
3. Dự án xây dựng nhà ở chung cư Glory Palace không phải là dự án xây dựng nhà ở xã hội, không được hưởng các ưu đãi của Nhà nước về xây dựng nhà ở xã hội. Vì vậy, giá bán căn hộ chung cư do chủ đầu tư là Công ty CP phát triển đô thị Vinh quyết định theo cơ chế thị trường. Mặc dù vậy, Công ty CP Phát triển đô thị Vinh đã thống nhất tạo điều kiện cho các cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên cư trú tại khu tập thể trước đây được chọn mua căn hộ chung cư với mức giá ưu đãi là 6.000.000 đồng/m2 (mức giá này thấp hơn mức giá bán cho người thu nhập thấp tại dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Vinh).
 
4. Một số nội dung kiến nghị của ông Trần Minh Tuệ và một số cán bộ diễn viên của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trong và sau buổi đối thoại do UBND tỉnh tổ chức ngày 4/9/2013:
- Về đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ trong thời gian xây dựng nhà chung cư: Do các hộ ở tạm nên khi Nhà nước thực hiện thanh lý tài sản và thu hồi đất thì có 8 hộ đã tự tìm chỗ ở mới, 2 hộ có nhu cầu được Trung tâm bố trí chỗ ở tại Rạp Bến Thuỷ cũ nên không thể xem xét tiền hỗ trợ thuê nhà được vì không có chế độ quy định hỗ trợ trong trường hợp này.
 
- Về đề nghị giá nhà chung cư 2.000.000đ/m2 và giãn thời gian nộp tiền trong 10 năm: Giá bán căn hộ do thoả thuận giữa người mua nhà và doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, Nhà nước chỉ vận động chủ đầu tư xem xét giảm giá bán và đặc biệt là xem xét giảm giá bán nhà cho 10 hộ có sử dụng căn hộ tại khu tập thể của Trung tâm ngay sát trước thời điểm giải phóng mặt bằng.
 
- Về đề nghị Nhà nước đền bù chi phí các gia đình đã sửa chữa, cải tạo khu tập thể trước khi bị phá dỡ: theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn văn hoá dân ca Xứ Nghệ tại Công văn số 98/TTBTDCXN ngày 9/8/2013 thì trong quá trình sử dụng, các hộ không có cơi nới, xây dựng thêm tài sản. Mặt khác, việc tháo dỡ đã được thực hiện trước khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng nhà chung cư, nên không có căn cứ để xem xét đề nghị của các hộ gia đình đối với nội dung này.
 
- Về đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà chung cư, hoàn thành trong năm 2014: Thống nhất yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đáp ứng nguyện vọng của các hộ và thực hiện đúng theo tiến độ  hợp đồng đã ký kết.
 
- Về đề nghị làm lại quy trình thu hồi đất từ đầu: Hiện nay chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khu đất quy hoạch đối với Nhà nước và đã được Nhà nước thực hiện giao đất đúng trình tự thủ tục theo quy định; Chủ đầu tư đã tiến hành thực hiện dự án xây dựng nhà chung cư, vì vậy việc các công dân yêu cầu làm lại quy trình thu hồi đất từ đầu là không có căn cứ pháp lý để thực hiện.
- Về đề nghị Nhà nước can thiệp để hộ ông Lê Đức Lam nhận được căn hộ theo thứ tự ưu tiên: UBND tỉnh giao lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ làm việc với chủ đầu tư để giải quyết hợp tình, hợp lý.
 
- Về nguyện vọng giao đất ở theo hình thức tái định cư: Mặc dù tại buổi làm việc ngày 12/9/2013, Sở Tài chính đã nêu rõ nội dung đề nghị các hộ đề xuất nguyện vọng, nhưng tại buổi làm việc ngày 23/9/2013 và tại đơn đề nghị của các hộ gửi Sở Tài chính thì không có hộ nào đề xuất nguyện vọng nên UBND tỉnh không xem xét nội dung này.
 
5. Do hoàn cảnh kinh tế của các cán bộ, diễn viên Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ nói trên quá khó khăn, vì vậy để tạo điều kiện cho các hộ sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Công ty CP Phát triển đô thị Vinh xem xét hạ mức giá căn hộ xuống 5.500.000 đồng/m2 và lùi thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt cọc cho 10 hộ gia đình  (có sử dụng căn hộ tại khu tập thể của Trung tâm ngay sát trước thời điểm giải phóng mặt bằng) đến 31/12/2013.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Huỳnh Thanh Điền