UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất phối hợp thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở đánh giá Quy chế phối hợp năm 2019, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian tới với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống người dân.
Chiều 21/8, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 

Năm 2019, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp trên 7 lĩnh vực chính. Trong đó, phối hợp xây dựng pháp luật và tuyên truyền, vận động nhân dân; kiến nghị và trả lời kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hòa giải ở cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo…

Theo đánh giá của 2 cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực tham gia góp ý văn bản của UBND tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2019. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của MTTQ tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết, trả lời về các kiến nghị thuộc thẩm quyền, cơ bản được nhân dân đồng tình ghi nhận. Các kiến nghị của UBND tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, triển khai hiệu quả.

Thông qua giám sát, MTTQ tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, điều hành; tiếp thu chỉnh sửa các dự thảo văn bản phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Hai cơ quan cũng thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của mỗi cơ quan trong công tác phối hợp; tích cực có các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên liên quan đến chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 cơ quan; đồng thời trả lời những kiến nghị, đề xuất theo thẩm quyền.

PHỐI HỢP THỰC HIỆN 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian tới, 2 cơ quan thống nhất thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, tổng hợp và giải quyết theo thẩm quyền ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phối hợp rà soát, thống kê, nắm tình hình con em địa phương đang sinh sống và làm việc ở trong nước và ngoài nước, khuyến khích động viên họ hướng về xây dựng quê hương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao hiệu quả Quy chế phối hợp của 2 cơ quan và ghi nhận sự đóng góp của MTTQ tỉnh trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, từ giờ đến cuối năm 2020, trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, UBND tỉnh vẫn phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí mong muốn MTTQ tỉnh tham gia tích cực hơn vào thực hiện một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế của tỉnh. Như vận động người dân đồng thuận, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác GPMB để tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư. Qua đó, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm thu hút nguồn lực của người Nghệ An trên cả nước trở về địa phương cống hiến, đầu tư, lao động. Ngoài công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo thì có thể nghiên cứu hỗ trợ cả những người dám làm giàu. Thông qua đó, góp phần xóa bỏ tính trông chờ, ỷ lại; khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng làm giàu của người dân.

Tin liên quan

Các tin khác