#Ung thư buồng trứng

9 kết quả

Hành tây ngăn ung thư buồng trứng tiến triển

Hành tây ngăn ung thư buồng trứng tiến triển

Gần đây, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra onionine A là một hợp chất có trong hành tây, có hoạt tính chống ung thư đối với các khối u buồng trứng. Điều này giúp mở ra cơ hội mới trong điều trị cho bệnh nhân ung thư buồng trứng.