Ứng viên đại biểu HĐND tỉnh và thị xã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cử tri thị xã Cửa Lò mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử cần thực hiện đầy đủ chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri, đồng thời làm tốt vai trò đại diện của cử tri tại cơ quan HĐND tỉnh và HĐND thị xã, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung...
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và thị xã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Chiều  5/5, tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, 5 vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 24 đã có cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Cùng tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử có 7 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5 vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Hoàng Thị Hà Lam - Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò); Hoàng Thăng Long - Phó trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Phan Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chánh Văn phòng Thị ủy Cửa Lò.

Tại hội nghị, các cử tri được nghe chủ trì hội nghị trình bày tiểu sử tóm tắt của 5 vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII được bầu tại thị xã Cửa Lò và 7 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, các cử tri cũng được nghe từng vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và ứng cử đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò trình bày dự kiến chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cửa Lò.

Ông Võ Văn Tú - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nghi Hương trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo trước cử tri về chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cam kết luôn gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, kể cả đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri và nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng thời thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu, tham gia tích cực và có chất lượng vào các hoạt động HĐND tỉnh, bao gồm tiếp xúc cử tri, giám sát, tham vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi cũng khẳng định, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh và trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục tham mưu, đóng góp trí tuệ cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nói chung và thị xã Cửa Lò nói riêng.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Riêng đối với thị xã Cửa Lò, bà Nguyễn Thị Kim Chi cũng cho rằng sẽ đóng góp xây dựng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở vững mạnh; xây dựng khối đoàn kết trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân cùng thể hiện khát vọng chung, xây dựng đô thị du lịch thị xã Cửa Lò văn minh, hiện đại.

Gắn với đó là tiếp tục xây dựng các quy hoạch và thực hiện nghiêm, bài bản các quy hoạch đã phê duyệt, tạo động lực phát triển của thị xã trước mắt và lâu dài.

Đồng thời với đó là đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, sạch, đẹp.

Các cử tri tham dự hội nghi. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội với 4 mũi trọng tâm trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của thị xã, gồm: kinh tế cảng biển; kinh tế nghề cá và hậu cần nghề cá; kinh tế dịch vụ du lịch; phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa cung ứng cho du lịch.

Về văn hóa - xã hội, tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng con người thị xã Cửa Lò thân thiện, mến khách.

Ông Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày chương trình hành động với các nội dung trọng tâm tham mưu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong phạm vi toàn tỉnh, trong đó có thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Về chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã được báo cáo tại hội nghị cũng đều xác định rõ trách nhiệm luôn trau dồi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ mọi mặt, kể cả năng lực, kỹ năng hoạt động, bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với cử tri và nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự gửi gắm của cử tri vào đại biểu.

Ngoài khẳng định làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, trên cương vị công tác hiện tại, từng ứng cử viên cũng đã dự kiến một số công việc sẽ tập trung thực hiện nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh và thị xã. Trong đó sẽ tham mưu, đề xuất cho cấp tỉnh, thị xã ban hành một số chủ trương, chính sách và quyết liệt chỉ đạo vì sự phát triển chung của tỉnh và cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, các cử tri bày tỏ sự đồng tình cao về các ứng cử viên được giới thiệu bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã nhiệm kỳ này.

Các cử tri cùng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử cần thực hiện đầy đủ chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri, đồng thời làm tốt vai trò đại diện của cử tri tại cơ quan HĐND tỉnh và HĐND thị xã, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, của thị xã cũng như giải quyết tốt các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cử tri bày tỏ đồng tình cao về các ứng cử viên cũng như chương trình hành động của mỗi ứng cứ viên. Ảnh: Mai Hoa