Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lê Song Hào ((Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Năm 2022, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Kiểm tra, Chi ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, cán bộ, công chức cơ quan đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định; tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; tích cực xây dựng cơ quan, xây dựng ngành đạt được nhiều kết quả quan trọng; Tham mưu quán triệt triển khai các văn bản của cấp trên; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Các văn bản mới được áp dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tạo sự đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng từ cấp tỉnh đến cơ sở; Tham mưu, xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo chuyên đề; tham mưu xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh với 23 cuộc kiểm tra và 6 cuộc giám sát. Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 còn 16 cuộc kiểm tra và 5 cuộc giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đến nay Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành, các đoàn đang tiến hành lập hồ sơ để lưu trữ theo quy định.

Cơ quan đã tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với 6 cuộc kiểm tra và 7 cuộc giám sát; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo Phòng Tổng hợp, các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ. Do ảnh hưởng của diễn biến dịch Covid-19, đã điều chỉnh giảm còn 6 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đến nay, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được thực hiện xong; các đoàn đang tiến hành lập, lưu trữ hồ sơ theo quy định (đạt 100%)…

Ký kết giao ước thi đua
Ký kết giao ước thi đua.

Năm 2022, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn: nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định; tham mưu cấp ủy thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; tổ chức kiểm tra, giám sát hoàn thành 100%, chương trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong đó, phấn đấu 4/4 phòng nghiệp vụ đề xuất được kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt việc giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên theo đúng quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.