Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Hôm nay (15/3), Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành họp trong 1 ngày để xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

- Cho ý kiến về về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

- Cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.

- Cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.