Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp xã ở tỉnh Nghệ An.

Sáng 17/12, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp.

Quang cảnh Phiên khai mạc kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Quang cảnh Phiên khai mạc kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Theo đó, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Trước đó vào sáng 12/12, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 thẩm tra đợt 3 đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An.

Nghệ An có 480 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 431 xã, 32 phường và 17 thị trấn, trong đó có 17 đơn vị hành chí cấp xã (14 xã, 3 thị trấn) có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 17 đơn vị hành chính cấp xã (14 xã và 3 thị trấn).

Dự cuộc họp về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ. Ảnh: Nguyễn Thăng Long
Dự cuộc họp về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ. Ảnh: Nguyễn Thăng Long

Theo thông tin từ đoàn công tác tỉnh Nghệ An dự cuộc họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nghệ An.

Theo đó quyết nghị, Nghệ An sắp xếp 39/480 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 16/17 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chưa sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2019 - 2021 vì một số lý do đặc thù) và 4 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 19 đơn vị liền kề liên quan.

Sau sắp xếp, hình thành 19 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 20 đơn vị. Như vậy, Nghệ An còn 460 xã.

* Huyện Quế Phong:

- Điều chỉnh 4,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.024 người của xã Tiền Phong, 17,88 km2 diện tích tự nhiên, 3.373 người của xã Mường Nọc vào thị trấn Kim Sơn; đồng thời nhập toàn bộ 37,08 km2 diện tích tự nhiên, 3.700 người của xã Quế Sơn vào xã Mường Nọc.

Huyện Tương Dương:

Thành lập thị trấn Thạch Giám trên cơ sở nhập 67,7 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Thạch Giám và toàn bộ 1,6 km2 diện tích tự nhiên, 3.700 người của thị trấn Hòa Bình;

- Điều chỉnh 8,82 km2 diện tích tự nhiên, 630 người của xã Thạch Giám vào xã Xá Lượng.

- Diện tích và dân số còn lại của xã Thạch Giám nhập vào xã Tam Thái.

Huyện Thanh Chương:

- Thành lập xã Đại Đồng trên cơ sở nhập toàn bộ 3,0 km2 diện tích tự nhiên, 3.300 người của xã Thanh Tường; toàn bộ 6,47 km2 diện tích tự nhiên, 5.600 người của xã Thanh Văn và toàn bộ 6,36 km2 diện tích tự nhiên, 4.400 người của xã Thanh Hưng. Sau khi thành lập, xã Đại Đồng có 15,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.300 người.

* Huyện Diễn Châu:

- Thành lập xã Minh Châu trên cơ sở nhập toàn bộ 4,41 km2 diện tích tự nhiên, 2.700 người của xã Diễn Minh; toàn bộ 4,59 km2 diện tích tự nhiên, 4.000 người của xã Diễn Bình và toàn bộ 8,15 km2 diện tích tự nhiên, 4.900 người của xã Diễn Thắng. Sau khi thành lập, xã Minh Châu có 17,15 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.600 người.

* Huyện Nghi Lộc:

Thành lập xã Khánh Hợp trên cơ sở nhập toàn bộ 3,8 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Nghi Hợp và toàn bộ 4,11 km2 diện tích tự nhiên, 5.200 người của xã Nghi Khánh. Sau khi thành lập, xã Khánh Hợp có 7,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.100 người.

* Huyện Nam Đàn:

Thành lập xã Trung Phúc Cường trên cơ sở nhập toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên, 2.700 người của xã Nam Phúc; toàn bộ 7,4 km2 diện tích tự nhiên, 5.200 người của xã Nam Cường và toàn bộ 8,5 km2 diện tích tự nhiên, 6.200 người của xã Nam Trung. Sau khi thành lập, xã Trung Phúc Cường có 20,46 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.100 người.

 - Thành lập xã Thượng Tân Lộc trên cơ sở điều chỉnh 4,1 km2 diện tích tự nhiên, 1.200 người của xã Nam Thượng; toàn bộ 11,8 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Nam Tân và toàn bộ 15,3 km2 diện tích tự nhiên, 6.200 người của xã Nam Lộc. Sau khi thành lập, xã Thượng Tân Lộc có 31,2 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.300 người.

- Nhập toàn bộ 3,2 km2 diện tích tự nhiên, 700 người của xã Nam Thượng sau khi đã điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để thành lập xã Thượng Tân Lộc và toàn bộ 13,6 km2 diện tích tự nhiên, 13.00 người của xã Vân Diên vào thị trấn Nam Đàn. Sau khi nhập, thị trấn Nam Đàn có 18,7 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.600 người.

* TX Thái Hòa:

- Nhập toàn bộ 10,8 km2 diện tích tự nhiên, 2.300 người của xã Nghĩa Hòa vào phường Long Sơn. Sau khi nhập, phường Long Sơn có 16,3 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.200 người.

* Nghĩa Đàn:

- Thành lập xã Nghĩa Thành trên cơ sở nhập toàn bộ 8,9 km2 diện tích tự nhiên, 2.400 người của xã Nghĩa Tân; toàn bộ 7,24 km2 diện tích tự nhiên, 2.700 người của xã Nghĩa Thắng và toàn bộ 9,15 km2 diện tích tự nhiên, 4.000 người của xã Nghĩa Liên. Sau khi thành lập, xã Nghĩa Thành có 25,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.100 người.

* Huyện Hưng Nguyên:

- Thành lập xã Long Xá trên cơ sở nhập toàn bộ 3,4 km2 diện tích tự nhiên, 3.200 người của xã Hưng Xá và toàn bộ 4,5 km2 diện tích tự nhiên, 5.800 người của xã Hưng Long. Sau khi thành lập, xã Long Xá có 7,9 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.000 người.

 - Thành lập xã Xuân Lam trên cơ sở nhập toàn bộ 6,8 km2 diện tích tự nhiên, 3.500 người của xã Hưng Lam và toàn bộ 4,3 km2 diện tích tự nhiên, 4.200 người của xã Hưng Xuân. Sau khi thành lập, xã Xuân Lam có 11,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.700 người.

- Thành lập xã Hưng Thành trên cơ sở nhập toàn bộ 4,3 km2 diện tích tự nhiên, 2.800 người của xã Hưng Phú và toàn bộ 3,2 km2 diện tích tự nhiên, 1.700 người của xã Hưng Khánh. Sau khi thành lập, xã Hưng Thành có 7,5 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.500 người.

- Thành lập xã Châu Nhân trên cơ sở nhập toàn bộ 6,5 km2 diện tích tự nhiên, 3.300 người của xã Hưng Nhân và toàn bộ 4,6 km2 diện tích tự nhiên, 4.400 người của xã Hưng Châu. Sau khi thành lập, xã Châu Nhân có 11,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.700 người.

 - Thành lập xã Hưng Nghĩa trên cơ sở nhập toàn bộ 3,9 km2 diện tích tự nhiên, 3.100 người của xã Hưng Tiến và toàn bộ 4,5 km2 diện tích tự nhiên, 3.800 người của xã Hưng Thắng. Sau khi thành lập, xã Hưng Nghĩa có 8,4 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.900 người.

tin mới

20h Bác sĩ đây rồi

Chương trình livestream mới '20h Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phối hợp Bệnh viện ĐKTP Vinh thực hiện chương trình livestream “20h Bác sĩ đây rồi” với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao để tư vấn, giải đáp các thắc mắc về bệnh lý của người dân...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án; Hơn 800 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon 'Ky Son Win Vietnam Moutain 2024'; Thị trường vàng nhộn nhịp những ngày đầu năm... là những nội dung đăng tải trong ngày.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

(Baonghean.vn) - Nội dung này đã được UBND tỉnh Nghệ An trình Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định (dự kiến kỳ họp tổ chức vào ngày 19/02/2024).

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có chuyến kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia tại Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng có cuộc làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - Chiều 17/2, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhằm đốc thúc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng.

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lập quy hoạch, có tổng hơn 686 ha; niên độ thực hiện từ năm 2023 đến năm 2040.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay ngày 16/2 tức mùng Bảy tháng Giêng, theo phong tục cổ truyền là ngày khai hạ. Sau ngày khai hạ, mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường sau dịp Tết. Đối với các cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, công việc đã bắt nhịp từ vài ngày trước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 16/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy nghe kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An... là những nội dung đăng tải trong ngày.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Trang trọng Lễ khai bút đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ; Sôi động trồng rừng vụ xuân ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 14/2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường, thúc đẩy tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường, thúc đẩy tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm

Chiều 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; làm việc với các cơ quan liên quan về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và phương án đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

(Baonghean.vn) - Thị trường hàng hóa trên địa bàn Nghệ An sôi động, đa dạng trong những ngày đầu năm mới; Thú vui ngày Tết của đồng bào vùng cao xứ Nghệ, Chàng trai Nghệ nổi bật nhất tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6... là những thông tin đăng tải trong ngày.

Người Nghệ với chủ quyền biển, đảo

Người Nghệ với chủ quyền biển, đảo

(Baonghean.vn) - Trong số 5 trước tác đầu tiên viết về “Bãi Cát Vàng” thì đã có tới 4 trước tác do người Nghệ An là tác giả (hoặc đồng tác giả). Đây thực sự là niềm tự hào lớn lao của đất và người xứ Nghệ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/2

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn du khách hành hương về quê Bác trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn; Nhiều chợ dân sinh, cửa hàng, dịch vụ tại TP Vinh đã mở cửa trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 11/2.

Để đất nước có cơ hội hóa rồng

Để đất nước có cơ hội hóa rồng

(Baonghean.vn) - Hình như chưa ai nói chắc là từ “rồng” xuất hiện trong ngôn ngữ dân tộc từ bao giờ; càng không có người nào dám cả quyết là mình đã thấy con rồng, nhưng nó lại được nói tới một cách trọng vọng, là niềm ao ước của nhiều người.