Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp xã ở tỉnh Nghệ An.

Sáng 17/12, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp.

Quang cảnh Phiên khai mạc kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Quang cảnh Phiên khai mạc kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Theo đó, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Trước đó vào sáng 12/12, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 thẩm tra đợt 3 đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An.

Nghệ An có 480 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 431 xã, 32 phường và 17 thị trấn, trong đó có 17 đơn vị hành chí cấp xã (14 xã, 3 thị trấn) có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 17 đơn vị hành chính cấp xã (14 xã và 3 thị trấn).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Nghệ An ảnh 2
Dự cuộc họp về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ. Ảnh: Nguyễn Thăng Long

Theo thông tin từ đoàn công tác tỉnh Nghệ An dự cuộc họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nghệ An.

Theo đó quyết nghị, Nghệ An sắp xếp 39/480 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 16/17 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chưa sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2019 - 2021 vì một số lý do đặc thù) và 4 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 19 đơn vị liền kề liên quan.

Sau sắp xếp, hình thành 19 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 20 đơn vị. Như vậy, Nghệ An còn 460 xã.

* Huyện Quế Phong:

- Điều chỉnh 4,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.024 người của xã Tiền Phong, 17,88 km2 diện tích tự nhiên, 3.373 người của xã Mường Nọc vào thị trấn Kim Sơn; đồng thời nhập toàn bộ 37,08 km2 diện tích tự nhiên, 3.700 người của xã Quế Sơn vào xã Mường Nọc.

Huyện Tương Dương:

Thành lập thị trấn Thạch Giám trên cơ sở nhập 67,7 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Thạch Giám và toàn bộ 1,6 km2 diện tích tự nhiên, 3.700 người của thị trấn Hòa Bình;

- Điều chỉnh 8,82 km2 diện tích tự nhiên, 630 người của xã Thạch Giám vào xã Xá Lượng.

- Diện tích và dân số còn lại của xã Thạch Giám nhập vào xã Tam Thái.

Huyện Thanh Chương:

- Thành lập xã Đại Đồng trên cơ sở nhập toàn bộ 3,0 km2 diện tích tự nhiên, 3.300 người của xã Thanh Tường; toàn bộ 6,47 km2 diện tích tự nhiên, 5.600 người của xã Thanh Văn và toàn bộ 6,36 km2 diện tích tự nhiên, 4.400 người của xã Thanh Hưng. Sau khi thành lập, xã Đại Đồng có 15,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.300 người.

* Huyện Diễn Châu:

- Thành lập xã Minh Châu trên cơ sở nhập toàn bộ 4,41 km2 diện tích tự nhiên, 2.700 người của xã Diễn Minh; toàn bộ 4,59 km2 diện tích tự nhiên, 4.000 người của xã Diễn Bình và toàn bộ 8,15 km2 diện tích tự nhiên, 4.900 người của xã Diễn Thắng. Sau khi thành lập, xã Minh Châu có 17,15 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.600 người.

* Huyện Nghi Lộc:

Thành lập xã Khánh Hợp trên cơ sở nhập toàn bộ 3,8 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Nghi Hợp và toàn bộ 4,11 km2 diện tích tự nhiên, 5.200 người của xã Nghi Khánh. Sau khi thành lập, xã Khánh Hợp có 7,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.100 người.

* Huyện Nam Đàn:

Thành lập xã Trung Phúc Cường trên cơ sở nhập toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên, 2.700 người của xã Nam Phúc; toàn bộ 7,4 km2 diện tích tự nhiên, 5.200 người của xã Nam Cường và toàn bộ 8,5 km2 diện tích tự nhiên, 6.200 người của xã Nam Trung. Sau khi thành lập, xã Trung Phúc Cường có 20,46 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.100 người.

 - Thành lập xã Thượng Tân Lộc trên cơ sở điều chỉnh 4,1 km2 diện tích tự nhiên, 1.200 người của xã Nam Thượng; toàn bộ 11,8 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Nam Tân và toàn bộ 15,3 km2 diện tích tự nhiên, 6.200 người của xã Nam Lộc. Sau khi thành lập, xã Thượng Tân Lộc có 31,2 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.300 người.

- Nhập toàn bộ 3,2 km2 diện tích tự nhiên, 700 người của xã Nam Thượng sau khi đã điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để thành lập xã Thượng Tân Lộc và toàn bộ 13,6 km2 diện tích tự nhiên, 13.00 người của xã Vân Diên vào thị trấn Nam Đàn. Sau khi nhập, thị trấn Nam Đàn có 18,7 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.600 người.

* TX Thái Hòa:

- Nhập toàn bộ 10,8 km2 diện tích tự nhiên, 2.300 người của xã Nghĩa Hòa vào phường Long Sơn. Sau khi nhập, phường Long Sơn có 16,3 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.200 người.

* Nghĩa Đàn:

- Thành lập xã Nghĩa Thành trên cơ sở nhập toàn bộ 8,9 km2 diện tích tự nhiên, 2.400 người của xã Nghĩa Tân; toàn bộ 7,24 km2 diện tích tự nhiên, 2.700 người của xã Nghĩa Thắng và toàn bộ 9,15 km2 diện tích tự nhiên, 4.000 người của xã Nghĩa Liên. Sau khi thành lập, xã Nghĩa Thành có 25,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.100 người.

* Huyện Hưng Nguyên:

- Thành lập xã Long Xá trên cơ sở nhập toàn bộ 3,4 km2 diện tích tự nhiên, 3.200 người của xã Hưng Xá và toàn bộ 4,5 km2 diện tích tự nhiên, 5.800 người của xã Hưng Long. Sau khi thành lập, xã Long Xá có 7,9 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.000 người.

 - Thành lập xã Xuân Lam trên cơ sở nhập toàn bộ 6,8 km2 diện tích tự nhiên, 3.500 người của xã Hưng Lam và toàn bộ 4,3 km2 diện tích tự nhiên, 4.200 người của xã Hưng Xuân. Sau khi thành lập, xã Xuân Lam có 11,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.700 người.

- Thành lập xã Hưng Thành trên cơ sở nhập toàn bộ 4,3 km2 diện tích tự nhiên, 2.800 người của xã Hưng Phú và toàn bộ 3,2 km2 diện tích tự nhiên, 1.700 người của xã Hưng Khánh. Sau khi thành lập, xã Hưng Thành có 7,5 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.500 người.

- Thành lập xã Châu Nhân trên cơ sở nhập toàn bộ 6,5 km2 diện tích tự nhiên, 3.300 người của xã Hưng Nhân và toàn bộ 4,6 km2 diện tích tự nhiên, 4.400 người của xã Hưng Châu. Sau khi thành lập, xã Châu Nhân có 11,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.700 người.

 - Thành lập xã Hưng Nghĩa trên cơ sở nhập toàn bộ 3,9 km2 diện tích tự nhiên, 3.100 người của xã Hưng Tiến và toàn bộ 4,5 km2 diện tích tự nhiên, 3.800 người của xã Hưng Thắng. Sau khi thành lập, xã Hưng Nghĩa có 8,4 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.900 người.

Tin mới

Truyện ngắn: Đi làm vợ người khác

Đọc truyện đêm khuya: Đi làm vợ người khác

(Baonghean.vn) - Truyện ngắn của Hữu Phương hấp dẫn đến từng chi tiết. Bằng việc miêu tả tỉ mẩn về đời sống của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, với hàng loạt tình tiết gay cấn, nhiều kịch tính, Hữu Phương đã mang đến cho độc giả một truyện ngắn thật độc đáo và lôi cuốn.
Đẩy mạnh truyền thông tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV trong giới trẻ

Đẩy mạnh truyền thông tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV trong giới trẻ

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, tại Trường Đại học Y khoa Vinh diễn ra sự kiện truyền thông về tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế Nghệ An tổ chức; Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.
Mua sắm

Sức mua dịp Black Friday ở Nghệ An tăng mạnh

(Baonghean.vn) - Black Friday là dịp khuyến mại mỗi năm chỉ có một lần, có nguồn gốc từ Mỹ, được tổ chức vào ngày thứ 6 tuần thứ 4 của tháng 11. Sau 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, thị trường bán lẻ dịp Black Friday ở Nghệ An sôi động, sức mua tăng mạnh…
Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) mới đây đã công bố một báo cáo về tình trạng lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu. Theo báo cáo này, số vụ lừa đảo trực tuyến đang bùng nổ mạnh thời gian gần đây. Trong đó, riêng số vụ lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu trong năm 2021 là 266 triệu vụ, tăng 90%.
Lữ đoàn xe tăng 215 trao quà ‘Nâng bước em tới trường’ cho học sinh dân tộc thiểu số

Lữ đoàn xe tăng 215 trao quà ‘Nâng bước em tới trường’ cho học sinh dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021 - 2025, ngày 27/11, Lữ đoàn xe tăng 215 (Binh chủng Tăng thiết giáp) đã trao quà hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Nghĩa Đàn.
Cuộc chạy trốn hơn 10 năm của sát thủ người Nghệ

Cuộc chạy trốn hơn 10 năm của sát thủ người Nghệ

(Baonghean.vn) - Sau khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh giết người theo "đơn đặt hàng", Nguyễn Văn Sơn đã lẩn trốn trong suốt hơn 10 năm trời. Trở về Việt Nam, tham gia bữa tiệc anh em tổ chức chúc mừng chia tay để đi “trốn tiếp”, Nguyễn Văn Sơn không hề nghĩ rằng đó là bữa tiệc cuối cùng.
Khó cho phía núi…

Khó cho phía núi…

(Baonghean.vn) - Sáng 23/11, dự buổi làm việc của 2 Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh với UBND tỉnh, để ý phát biểu của vị đại diện Sở Xây dựng. Ông này nêu lên một nghịch lý đang hiện hữu tại các huyện trung du, miền núi.
Vì sao rất nhiều người Mông có tên là Tủa (Tuam/Tuôv)?

Vì sao rất nhiều người Mông có tên là Tủa (Tuam/Tuôv)?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh giao thoa văn hóa toàn cầu, người Mông có thể chọn cho con cái họ những cái tên rất “Việt”, rất “Tây”, nhưng vẫn còn rất nhiều người Mông lựa chọn những cái tên rất “Mông”. Một trong những cái tên được đặt phổ biến nhất trong cộng đồng người Mông là Tủa.