Vác dao đi đòi xe vi phạm rồi chém Cảnh sát trọng thương

Chạy xe vi phạm giao thông bị bắt xử lý, Y Sang Niê gọi thêm người mang dao đến lăng mạ, đuổi chém khiến một Cảnh sát bị trọng thương.

Theo CAND