Văn kiện Đại hội XIII của Đảng kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

(Baonghean.vn) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào ngày làm việc thứ 2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Tại phiên khai mạc diễn ra vào sáng nay, với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng.