Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2021

Phan Hậu (VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh) 30/06/2021 18:13

(Baonghean.vn) - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 15/4/2021 của HĐND tỉnh.

Theo kế hoạch, ngày 21/6/2021, Văn phòng Quốc hội bàn giao biên chế cán bộ, công chức, người lao động về UBND tỉnh Nghệ An quản lý; ngày 27/6/2021, tổ chức lễ công bố thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, kế hoạch tổ chức lễ công bố không thực hiện, nhưng công tác bàn giao cũng như chuẩn bị các nội dung hợp nhất 2 Văn phòng được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiến độ.

Trụ sở của Văn phòng đặt tại trụ sở Đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội- Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Số 3, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
Trụ sở của Văn phòng đặt tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Số 3, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Thanh Lê

Sau khi hợp nhất, về vị trí chức năng, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan tương đương cấp sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân.

Về cơ cấu tổ chức, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có 4 phòng gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng công tác Hội đồng nhân dân; Phòng Dân nguyện và Thông tin; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Trụ sở của Văn phòng đặt tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Số 3, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO