#văn phòng dùng chung

3 kết quả

Văn phòng

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy cần tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong công tác tham mưu, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách hiệu quả, thống nhất, kịp thời.