Văn phòng Tỉnh ủy biểu dương 2 tập thể, 7 cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 05

(Baonghean.vn) - Chiều 11/4, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh; Tôn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Tuyên dương 2 chi bộ điển hình thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Đức Ái
Thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc nêu gương của người đứng đầu; tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng viên; đưa nội dung sinh hoạt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn.

Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực và cầu thị; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kết quả xếp loại hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2017, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã phát động quyên góp ủng hộ với số tiền trên 51 triệu đồng giúp đỡ xã miền núi được phân công theo quyết định của UBND tỉnh và Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Tuyên dương cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Đức Ái
Trong thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tại hội nghị, 2 tập thể và 7 cá nhân được biểu dương vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

(Văn phòng Tỉnh ủy)