Văn phòng Trung ương Đảng giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành ủy triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Năm 2021, các văn phòng tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Sáng 13/1, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước. Đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm trực thuộc. 

Tại đầu cầu Nghệ An, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng cùng cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Hồ Đức Ái

Năm 2020, trong bối cảnh cả nước sôi nổi tổ chức đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, lượng công việc lớn nhưng Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy vẫn duy trì công việc thông suốt, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng công việc không ngừng được nâng nên như: công tác tham mưu, tổng hợp được đổi mới theo hướng sát thực tế, rõ việc, rõ người; chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ. 

Văn phòng các cấp đã tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, theo đúng quy định Điều lệ Đảng, không khí đại hội diễn ra trang trọng, văn kiện và các tài liệu đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Cùng với đó, các văn phòng đã chủ động tham mưu các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai, bão, lũ, ban hành kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Kết luận hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch đề nghị trong năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư. 

Các văn phòng tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao và phát hành các báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác, bảo mật, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản. Làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Trước mắt, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cần phối hợp, tham mưu có hiệu quả 6 nội dung Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.