Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có chiều hướng giảm

(Baonghean.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, tình hình vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong năm 2018 ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường có chiều hướng giảm so với năm trước.
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: P.B

Chiều 11/9, trong chương trình kiểm tra tại Nghệ An, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh các lĩnh vực Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội theo quyết định thành lập của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trực tiếp làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản QPPL, hướng dẫn phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành, thị chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện công tác bảo vệ môi trường; tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, sở, ban ngành; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyên ngành và cung cấp, trao đổi thông tin nhằm thực hiện quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên hiệu quả, toàn diện, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Về tình hình kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật, Sở đã kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của 19 tổ chức, tham mưu phê bình 2 Chủ tịch UBND huyện, kiểm điểm 23 Chủ tịch UBND các xã dọc sông Lam. Đồng thời, tổ chức nhiều đợt kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của ngành về công tác sử dụng đất, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.

Sở đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết tồn đọng, vướng mắc trong thực tiễn. Tham mưu ban hành tương đối kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi.
Ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận những ý kiến của đoàn kiểm tra. Ảnh: P.B

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tự đánh giá rằng, công tác phối hợp giữa các ngành liên quan trong triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đôi lúc chưa chặt chẽ, có lúc chồng chéo nên kết quả chưa thực sự nổi bật; Năng lực, khả năng tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức chưa sâu sát, thiếu kinh nghiệm.

Qua theo dõi tình hình vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong năm 2018 có chiều hướng giảm so với năm trước. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật còn chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ hơn công tác này ở Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các phòng đã trực tiếp trao đổi những nội dung mà đoàn yêu cầu và đồng thời báo cáo những vướng mắc, bất cập trong các văn bản QPPL trong quá trình thực hiện.

Đại diện đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh. Đoàn cũng chia sẻ những vướng mắc, khó khăn Sở nêu ra và cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.