Video: Cận cảnh thiết kế Dự án Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Công trình được tạo nên từ 9 hồ nước với 9 tầng bậc, từ hồ Mặt gương lớn nhất chảy lần lượt qua các hồ nước xuống Uyển Hồ êm ả, liên tục, nhẹ nhàng, bền bỉ.