Báo Nghệ An điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày
Truyền hình Báo Nghệ An

Video: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 theo 2 hướng

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu rõ, mục tiêu quan trọng hàng đầu trong thời gian tới là tiếp tục ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19, theo hướng kiểm soát tốt bên trong, ngăn chặn hiệu quả dịch lây nhiễm từ bên ngoài.