Việc phê bình, kiểm điểm, đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức vụ phải tự làm trước

(Baonghean.vn) - Sáng nay 5/4, tổ thảo luận số 3 gồm: Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quần chúng cấp tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy điều hành. Các đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Đức Phớc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.

 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ về vai trò, vị trí của Đảng ta trong tình hình hiện nay; những vấn đề đặt ra đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tư duy nhiệm kỳ, lợi ích quyền lực, đặc quyền ở cán bộ, đảng viên tập trung ở những cơ quan, lĩnh vực nào là trọng tâm, trọng điểm; các giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt.

           

 

                                    Đại biểu phát biểu  thảo luận

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc, cho rằng: Mục tiêu chỉnh đốn đảng lần này là làm cho Đảng ta mạnh và nâng cao uy tín, hình ảnh của người cán bộ trước nhân dân. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự kiểm điểm về trách nhiệm của mình trước Đảng, trước dân; đã làm đúng thẩm quyền của mình chưa. Làm đúng thẩm quyền là tôn trọng chính mình vừa tôn trọng nhân dân; đã gương mẫu, trong sáng, nói đi đôi với làm chưa, hay nói một đường, làm một nẻo; trình độ, năng lực, khả năng của bản thân đã đáp ứng yêu cầu chưa.

Đồng chí Lữ Kim Duyên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nêu ý kiến: Việc tự phê bình và phê bình đối với đảng viên lâu nay hiệu quả chưa cao, cần có cơ chế để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cho đảng viên, bởi cán bộ, đảng viên nào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống thì nhân dân là người biết rất rõ. Mặt khác, để tạo lòng tin trong nhân dân đối với Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chọn một số vấn đề nổi cộm đề giải quyết dứt điểm, như vấn đề giải quyết và đảm bảo quyền lợi cho người nông dân bị thu hồi đất, bao gồm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đời sống.

 

Theo các đồng chí: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường; Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường; Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Quang Hạnh thì vấn đề quan tâm là, cần tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp huyện, đặc biệt là cấp cơ sở, bởi hiện nay các văn bản của Trung ương và tỉnh liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 cũng đã nhiều, nếu ở cấp huyện và cấp xã cũng lại có thêm các văn bản tương tự thì một khối lượng văn bản “đồ sộ”. Vì vậy cần phải hướng dẫn cho cấp huyện và cấp xã cụ thể, quan tâm hướng dẫn một cách dễ hiểu nhất về những vấn đề cần làm và làm như thế nào để thực hiện nghị quyết Trung ương 4 có hiệu quả. Bên cạnh đó, yêu cầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là “trên trước, dưới sau”, nhưng cấp cơ sở không thụ động chờ trên làm rồi mình mới làm, mà cần phải chủ động xem xét ở tổ chức mình, cá nhân mình cái gì cấp bách đang đặt ra thì cần phải sửa chữa ngay.

 

Vấn đề được nhiều đại biểu tập trung thảo luận là việc phê bình, kiểm điểm, làm trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức vụ phải tự kiểm điểm trước, gương mẫu thực hiện trong từng hành động chứ không phải bằng lời nói thì mới có sức lan tỏa và tác dụng to lớn. Phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống, như thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, tạo cơ hội tốt cho những cán bộ tốt phấn đấu, hạn chế những cán bộ thoái hóa; hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật để điều chỉnh xã hội, hạn chế sai phạm; xây dựng cơ chế giám sát và phản biện; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng…


Mai Hoa