#Viện khoa học hình sự

3 kết quả

​Bắt gần 100 kg ma tuý lá Khat

​Bắt gần 100 kg ma tuý lá Khat

Gần 100 kg ma tuý mới có tên gọi lá Khat được phát hiện trong 11 bưu kiện tại Chi cục Hải quan từ VN ra nước ngoài theo đường Bưu chính quốc tế vừa được hoàn trả về VN.