Việt Nam: 10 sự kiện nổi bật năm 2020

Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; Việt Nam là điểm sáng kiểm soát đại dịch Covid-19 là 2 trong số 10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2020.

Tin liên quan

Các tin khác