#vô duyên

3 kết quả

Hơn 4000 cột điện 'vô duyên' ở những xã nông thôn mới

Hơn 4000 cột điện 'vô duyên' ở những xã nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau khi các địa phương vận động người dân hiến đất mở đường theo tiêu chí NTM, để lại những chiếc cột điện "án ngữ" trên lòng lề đường. Trên địa bàn huyện Yên Thành hiện có hơn 4 nghìn chiếc cột điện như thế, vô hình chung trở thành những "cái bẫy" trên đường.