Với số phiếu tuyệt đối, ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Tiền phong/Xinhua 10/03/2023 11:39

Sáng 10/3, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương với số phiếu tuyệt đối.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 5/3/2023. Ảnh: Xinhua.

Quốc hội Trung Quốc cũng phê chuẩn Kế hoạch Cải cách thể chế Quốc vụ viện năm 2023, trong đó có nâng cao vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ, thành lập Cục Dữ liệu Quốc gia…

Đây là đợt tổ chức lại Quốc vụ viện (Chính phủ) lần thứ chín từ khi thời kỳ cải cách bắt đầu. Các đợt trước diễn ra vào các năm 1982, 1988 và 5 năm một lần sau đó.

Lần này, kế hoạch cải cách chính phủ thay đổi chức năng của khoảng một chục cơ quan và thành lập hai cơ quan mới. Tuy nhiên, tổng số bộ và cơ quan ngang bộ vẫn là 26.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có vai trò lớn hơn trong việc cải thiện “hệ thống quốc gia kiểu mới” để đạt được những đột phá về công nghệ và tăng cường “chức năng quản lý vĩ mô” liên quan đến khoa học và công nghệ.

Trung Quốc sẽ tái cơ cấu các cơ quan quản lý tài chính bằng cách thành lập Cơ quan quản lý tài chính quốc gia mới để giám sát toàn bộ ngành tài chính (ngoại trừ chứng khoán); thành lập cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia… để “điều phối và thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống dữ liệu cơ bản” và “điều phối việc chia sẻ, phát triển và sử dụng tích hợp các nguồn dữ liệu.

Trung Quốc sẽ nâng cấp Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia thành cơ quan cấp cao nhất trực thuộc Chính phủ, để cơ quan này không còn trực thuộc (và hiện ngang hàng với) Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường.

Trung Quốc yêu cầu cắt giảm 5% biên chế của tất cả các cơ quan trung ương và phân bổ các vị trí đó cho “các khu vực then chốt và công việc quan trọng”.

Ba cơ quan, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Ủy ban Y tế Quốc gia và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, sẽ mất đi một số chức năng, đồng thời được bổ sung một số chức năng mới.

Kế hoạch Cải cách chỉ là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tái cấu trúc Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức nhà nước.

Kế hoạch rộng lớn hơn sẽ thành lập một cơ quan mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc có tên là Ủy ban Khoa học Công nghệ Trung ương.

Trước đây đã có việc thành lập thêm các cơ quan của Đảng để giám sát các cơ quan của Chính phủ, hoặc chuyển hoàn toàn một số cơ quan của Chính phủ thành các cơ quan của Đảng.

Sáng nay (10/3), kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước... Dự kiến, sáng mai Quốc hội sẽ bầu thủ tướng.

Với số phiếu tuyệt đối, ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO