Vốn chính sách phục vụ tốt mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Thu Huyền ((Thực hiện))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về những chính sách tín dụng ưu đãi đem lại kết quả quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
P.V: Xin ông cho biết vai trò của Ban đại diện HĐQT đối với các hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội trong năm qua?
Ông Trần Khắc Hùng: Năm 2017, Ban điều hành chi nhánh đã chủ trương nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trực tiếp là Ban đại diện HĐQT, từ sự quan tâm chỉ đạo hiệu quả, có trách nhiệm của Ban đại diện đã thực sự tạo điều kiện cho NHCSXH hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.
Giải ngân vốn tại điểm giao dịch xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: T.H
Giải ngân vốn tại điểm giao dịch xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: T.H

Ban điều hành đã tham mưu kiện toàn bộ máy kịp thời, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, lựa chọn những vấn đề quan trọng và thực sự có ý nghĩa để thảo luận, kiến nghị và xin ý kiến tại các phiên họp để đưa vào nghị quyết; tham mưu kịp thời cho Trưởng ban và các thành viên phụ trách về tình hình thực hiện nghị quyết, báo cáo khó khăn, vướng mắc và các giải pháp nhằm tranh thủ sự chỉ đạo xử lý kịp thời. 

Phần lớn các nhiệm vụ quan trọng của chi nhánh được giải quyết nhanh gọn, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Cụ thể như UBND tỉnh nhất trí trình HĐND bố trí ngân sách ủy thác năm sau từ 8 lên 10 tỷ đồng, nhất trí chủ trương giao NHCSXH nhận ủy thác từ Quỹ cho vay HTX từ Liên minh HTX tỉnh, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản quy định liên quan đến nguồn vốn ủy thác của địa phương đồng thời chủ trì thành công tốt đẹp các hội nghị quan trọng của NHCSXH, lần đầu tiên Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là thành viên Ban đại diện các cấp có nhiều đóng góp cho hoạt động của NHCSXH trong 15 năm qua.
Năm 2017, 100% thành viên Ban đại diện tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động của Ban đại diện cấp huyện chuyển biến nhanh theo hướng thiết thực, hiệu quả; công tác phân khai nguồn vốn, chỉ đạo triển khai kế hoạch tín dụng, kiểm tra giám sát ... đạt kết quả cao. 
Đồ họa: Hữu Quân
Đồ họa: Hữu Quân

P.V: Ông có thể nói rõ hơn về những kết quả nổi bật của tín dụng chính sách trong năm 2017 vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn?
Ông Trần Khắc Hùng: Năm 2017, Chi nhánh đã tranh thủ kịp thời sự quan tâm của Ngân hàng Trung ương, tích cực tham mưu nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ của địa phương, đồng thời đẩy mạnh huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Nguồn vốn đạt 7.212 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2017, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của địa phương. Vốn huy động trên địa bàn đạt 925 tỷ đồng, tăng 323 tỷ đồng so với đầu năm.

Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, đối với các địa bàn có dư nợ thấp, khó tăng dư nợ do đối tượng ít được tập trung ưu tiên nguồn vốn nhằm đảm bảo ổn định mức dư nợ hợp lý. Đến 31/12/2017, tổng dư nợ đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Dư nợ 3 chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo tiếp tục dẫn đầu trong tổng số 17 chương trình, đạt 4.373 tỷ đồng  (chiếm tỷ trọng 60,7%).

Là năm có doanh số cho vay, thu nợ cao nhất trong 15 năm qua, trong đó: cho vay đạt 2.517 tỷ đồng, tăng 315 tỷ đồng so với năm 2016; thu nợ đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, doanh số hoạt động của 4 chương trình dẫn đầu là: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, HSSV. Chất lượng tín dụng đã chuyển biến khá toàn diện, các chỉ tiêu phản ánh chất lượng được cải thiện rõ nét. 
P.V: Hoạt động ủy thác và mạng lưới tổ TK&VV đóng vai trò rất quan trọng trong chất lượng tín dụng của ngân hàng chính sách. Nội dung này đã có những chuyển biến như thế nào trong năm qua, thưa ông?
Ông Trần Khắc Hùng: Từ định hướng mục tiêu của mình, chi nhánh cùng với các tổ chức nhận ủy thác thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp, hàng quý tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chung, phân tích cụ thể kết quả, tồn tại và nguyên nhân của từng cơ quan. Những chuyển biến tích cực trong phối hợp chỉ đạo là cơ sở vững chắc giúp hoạt động ủy thác toàn tỉnh có những kết quả vượt bậc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, chất lượng ủy thác tiếp tục được nâng lên.
Dư nợ tăng 480 tỷ đồng, đạt 7.169 tỷ đồng; huy động vốn qua tổ đạt 260 tỷ đồng, đạt 128,7% KH giao, tiết kiệm giao dịch xã đạt 123 tỷ đồng, đạt 165% KH giao. Nợ quá hạn 11.339 triệu đồng, chiếm 0,16% (bằng năm 2016); có 195 xã không có nợ quá hạn, chiếm 40,6%; số hội cấp xã bị trừ phí ủy thác do tỷ lệ nợ quá hạn cao tiếp tục giảm 7 đơn vị, còn lại 25 đơn vị; xã có nợ quá hạn trên 2% còn 9 xã, chiếm 1,88%.
Chị Nguyễn Thị Hạnh ở xóm 1, Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) đầu tư hệ thống nước sạch từ vốn vay ngân hàng chính sách. Ảnh: T.H
Chị Nguyễn Thị Hạnh ở xóm 1, Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) đầu tư hệ thống nước sạch từ vốn vay ngân hàng chính sách. Ảnh: T.H

Chất lượng mạng lưới tổ TK&VV có chuyển biến mạnh nhờ sự quan tâm, giám sát chặt chẽ từ các phòng giao dịch và sự phối hợp chỉ đạo có trách nhiệm của tổ chức nhận ủy thác, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh hiện có 7.633 tổ (giảm 125 tổ so với đầu năm), số tổ loại tốt tăng cao, số tổ loại yếu giảm mạnh. Riêng Quỳ Hợp đạt 100% tổ loại tốt, toàn tỉnh chỉ còn 2 đơn vị có tổ loại yếu. Đây là kết quả rất có ý nghĩa, thể hiện rõ khả năng kiểm soát cũng như cố gắng lớn, nhất là đội ngũ cán bộ tại các phòng giao dịch.

P.V: Để tham mưu thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 20 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương trong năm 2018, xin ông cho biết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm?
Ông Trần Khắc Hùng: Năm 2018 Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 7-10% so với năm 2017, tương ứng tăng thêm từ 500 đến 700 tỷ đồng, dư nợ ước đạt từ 7.700 đến 7.900 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn được cấp trên giao (bao gồm: tiền gửi tiết kiệm qua tổ, huy động tại điểm giao dịch xã và huy động của các tổ chức, cá nhân), hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch dư nợ tối thiểu từ 99,5% trở lên.
Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách toàn diện, nợ quá hạn không vượt quá 0,17%; phấn đấu tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt khoảng 70%; chấm dứt các khoản vay gia hạn vượt thời gian quy định. Nâng cao chất lượng mạng lưới tổ TK&VV: tỷ lệ tổ TK&VV loại tốt thường xuyên từ 95% trở lên, loại yếu thường xuyên dưới 0,2%; phấn đấu 2 Phòng giao dịch không có nợ quá hạn, 290 xã không có nợ quá hạn, đạt khoảng 60%, tăng thêm 95 xã (đây là những xã có nợ quá hạn không quá 10 triệu đồng). Thực hiện thu từ 98% lãi phải thu trở lên, hoàn thành kế hoạch tài chính, tiền lương đạt mức tối đa theo chế độ quy định. Đồng thời, hoàn thành kế hoạch kiểm tra của các kênh, các cấp với chất lượng và hiệu quả cao. 
Hiện nay những giải pháp trọng tâm đã được xây dựng và chúng tôi xác định đây là mục tiêu không hề đơn giản, vì vậy Ngân hàng CSXH Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018.
P.V: Xin cảm ơn ông!

Tin mới

Đọc truyện đêm khuya: Muối của rừng

Đọc truyện đêm khuya: Muối của rừng

(Baonghean.vn) -  “Muối của rừng” đã đưa ra một vấn đề nhân sinh phổ quát, đó là mâu thuẫn giữa cái ác và cái thiện trong mỗi một con người. Con người trong thời đại nào cũng thế, luôn luôn tồn tại cuộc đấu tranh giữa phần bản năng sinh vật đê tiện thấp hèn và phẩm chất người cao quý.
Sự trở lại của Đình Tiến và Văn Hoàng ở Sông Lam Nghệ An

Sự trở lại của Đình Tiến và Văn Hoàng ở Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau thời gian dài chữa trị chấn thương, tiền vệ Trần Đình Tiến và thủ môn Văn Hoàng đã có thể trở lại tập luyện cùng Sông Lam Nghệ An. Nhiều khả năng 2 cầu thủ này sẽ được ra sân tại Cup Quốc gia 2023 ở trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam diễn ra trên sân Vinh vào ngày 1/4 tới.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Hoàng Thị Loan tại Hưng Yên; Tuyến đường gần 200 tỷ đồng đầu tư dở dang; Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng... là những thông tin chính trong ngày 30/3.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
U20 Việt Nam

Ra châu lục để thấy một khoảng cách vời vợi

(Baonghean.vn) - Một giải đấu chính thức lứa U20 và một giải giao hữu quốc tế U23 châu lục như Doha Cup 2023 mới đây có thể giúp chúng ta hình dung bức tranh tổng thể về sự phát triển của bóng đá trẻ châu lục và định hình được vị trí của chúng ta ở đâu hiện nay trong những bước đi vươn tầm.