#vốn tư nhân

2 kết quả

Bài 1: Nguồn vốn nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo

Bài 1: Nguồn vốn nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo

 (Baonghean) - Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng hạ tầng giao thông ngày càng tăng nhưng đầu tư bằng nguồn NSNN lại vướng vào ngưỡng nợ công, nguồn ODA ưu đãi có xu hưởng giảm do Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, đòi hỏi sự tham gia của khu vực tư nhân vào khu vực này đã trở thành bức thiết. Làm thế nào để xoay chuyển được tình thế, sẽ phải vượt qua những khó khăn, thách thức nào để có thế huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực này?