#vợt châu chấu

2 kết quả

Săn tôm bay mỗi ngày thu bạc triệu

Săn tôm bay mỗi ngày thu bạc triệu

(Baonghean.vn) – Thời kỳ lúa đang đẻ nhánh và làm đòng là 'thời điểm vàng' cho những người chuyên săn châu chấu. Đây là cách nông dân bảo vệ mùa màng vừa kiếm thêm nguồn thu nhập cao, mỗi ngày tới gần 1 triệu đồng.