Vụ Đông Xuân 2012 - 2013 mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn gạo

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý vụ Đông Xuân 2012 - 2013 áp dụng cơ chế mua tạm trữ thóc, gạo năm 2012 để mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo.

 Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi diễn biến thị trường, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể số lượng, thời gian thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013. Đồng thời, Bộ Tài chính công bố giá lúa định hướng cho vụ Đông Xuân 2012 - 2013 trong tháng 1/2013.

Cơ chế mua tạm trữ thóc gạo năm 2012 được áp dụng theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 9-3-2012 và Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 2-7-2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại Quyết định số 287/QĐ-TTg, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng.


Theo QDND - LC