Vượt kế hoạch cho vay gói 30.000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Lý giải quyết định kết thúc sớm hơn kế hoạch 2 tháng, theo Ngân hàng nhà nước (NHNN), đó là vì tính tới ngày 10-3, trong tổng số gói 30000 tỷ đồng tiền tái cấp vốn của NHNN cho các NHTM, các NHTM đã cam kết cho vay 30.122 tỷ đồng, vượt kế hoạch cho vay.

Đến giữa tháng 3 đã giải ngân được 71% gói 30.000 tỷ đồng. Đồ họa: Hữu Quân

Cụ thế: đến 10/3, các ngân hàng đã cho vay đối với 46.246 khách hàng và số tiền đã được giải ngân hiện trên 21.321 tỷ đồng (khoảng 71%). Gói tín dụng đã được ký cam kết vượt trần 30.000 tỷ đồng theo quy định và NHNN đã hoàn tất trách nhiệm…

Chính vì vậy, ngày 29-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản hỏa tốc gửi 19 ngân hàng thương mại (NHTM) nằm trong diện cho vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, yêu cầu dừng ký hợp đồng tín dụng mới từ ngày 31/3/2016 đối với toàn bộ đối tượng khách hàng của gói tín dụng ưu đãi này. Đồng thời, các NHTM tập trung giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký theo đúng quy định pháp luật. 

Sự cầu thị của NHNN với tư cách người tổ chức và dẫn dắt chương trình vay ưu đãi này được thể hiện đậm nét ở hai điểm: Thứ nhất, NHNN đã lắng nghe nguyện vọng của người dân, công luận và tín hiệu thị trường… để sớm có nhiều đề nghị và quyết định điều chỉnh, nâng cấp độ ưu đãi cả về thời hạn cho vay, mức cho vay và lãi suất cho vay, cũng như đối tượng thụ hưởng gói vay, nhờ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và kết thúc gói vay ưu đãi sát thời hạn đã được ấn định từ 3 năm trước trong  Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013 của NHNN. 

Thứ hai, NHNN cũng kịp thời nắm bắt nhu cầu và cân nhắc các tác động hai mặt có thể nếu kết thúc gói 30000 tỷ vào đúng 31-5-2016 và buộc người vay phải chấp nhận giải ngân số tiền còn lại theo các điều kiện lãi suất thương mại, nên ngày 22-3, NHNN đã trình Chính phủ kéo dài chương trình này cho đến khi giải ngân hết. Đồng thời, tại phiên họp định kỳ Chính phủ ngày 26-3-2016 vừa qua, Thống đốc NHNN một lần nữa ủng hộ ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về kéo dài gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho tới khi thực hiện xong và đề nghị Thủ tướng cho giải ngân nốt các hợp đồng đã ký theo đúng lãi suất ưu đãi như đã cam kết của gói vay này (tức có sự thay đổi quan điểm so trước đó, khi hướng dẫn các NHTM phải giải ngân số vốn vay sau 31-5 theo lãi suất thương mại hiện hành).

Giao dịch tại chi nhánh BIDV Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Dư luận đồng tình và hoan nghênh những ý kiến thấu tình hợp lý của NHNN và Bộ Xây dựng. Thực tế, gói tín dụng này cũng  được kết thúc có hậu; theo đó, Chính phủ đã chính thức cho phép giải ngân những khoản vay đã ký theo đúng lãi suất ưu đãi mà người vay đã được hưởng và được cam kết trong hợp đồng vay vốn đã ký. Cùng với việc sớm xây dựng những chính sách tín dụng phù hợp theo tinh thần Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở, thì sự cầu thị và kết thúc có hậu gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đã được coi như là minh chứng điển hình và củng cố lòng tin vào bản chất tốt đẹp của thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, được quản lý bởi nhà nước XHCN do dân và vì dân ở Việt Nam.

TS. Nguyễn Minh Phong