Xã bãi ngang được hỗ trợ vốn đầu tư 1 tỷ đồng/xã/năm

(Baonghean.vn) - Theo Quyết định số 131/ QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ, các xã vùng bãi ngang ven biển được hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng mức 1 tỷ đồng/năm/xã.

Mức hỗ trợ được phân theo dự án Hỗ trợ đầu tư hạ tầng xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Đường xuống xã biển Nghi Thiết (Nghi Lộc) bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Trân Châu

Theo đó các xã  bãi  ở Nghệ An gồm: Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Yên, Nghi Quang (Nghi Lộc), Diễn Vạn, Diễn Bích, Diễn Trung, Diễn Kim, Diễn Hải ( Diễn Châu), Quỳnh Thọ, Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) và xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai).

Theo chỉ đạo của Bộ KH và Đầu tư, hiện tại chỉ 10 xã bãi ngang ở Nghệ An được hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng còn 2 xã mới bổ sung sau gồm Quỳnh Lộc và Quỳnh Long sẽ phân bổ sau khi có hướng dẫn của Bộ KH và Đầu tư. 

Các xã này cũng được hỗ trợ vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng công trình của 1 xã là 63 triệu đồng/ xã. 

Trân Châu