Xã biên giới Tri Lễ tuyên truyền bầu cử bằng tiếng Mông

(Baonghean.vn) - Xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) có 8 bản người Mông được bầu cử sớm trước 2 ngày so với quy định. Những công việc cần thiết cho ngày bầu cử cơ bản được hoàn thành.

 
Bản Huồi Mới 2, xã Tri Lễ (Quê Phong).

Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 5 tổ bỏ phiếu phục vụ 1.038 cử tri đi bầu cử, gồm: Tổ Mường Lống; Nậm Tột; Xái 1, Xái 2; Huồi Mới 1, Huồi Mới 2, Pả Khổm và Piêng Luống. Phân công cán bộ chỉ đạo tăng cường về các bản để tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử.

Xã đã thành lập 4 tiểu ban, gồm: Ban đảm bảo an ninh trật tự xã hội; ban tuyên truyền; ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và ban giúp việc để tổng hợp.

Người dân xem danh sach ứng cử viên.

Cùng với đó việc niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên tại các điểm bỏ phiếu và khu dân cư, treo băng rôn tuyên truyền, cổ động, chuẩn bị hòm phiếu, thẻ cử tri được chuẩn bị chu đáo.

Chị Già Thị Nhia, bản Huồi Mới  2 cho biết: Đây là lần thứ 2 chị tham gia bỏ phiếu, nên chị cũng hiểu được trách nhiệm của mình. Cho dù phải đi làm rẫy xa, nhưng chị và mọi người trong bản sẽ về đúng ngày bầu cử để bỏ phiếu.

Không khí ngày hội bầu cử đến với mọi nhà miền rẻo cao Tri Lễ.

Ông Vi Văn Cường -  Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết, là xã đặc biệt khó khăn, diện tích rộng, địa hình bị chia cắt bởi sông suối phức tạp, nên ngoài tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, xã đã tập trung vào việc tu sửa các tuyến đường, cầu qua sông, suối để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại khi tham gia bỏ phiếu.

Anh Và Bá Dê - Bí thư chi bộ bản Huồi Mới 2 cho biết: Để tuyên truyền cho ngày bầu cử, Ban quản lý bản thường xuyên thông báo qua loa truyền thanh. Nội dung tuyên truyền được dịch bằng tiếng phổ thông và tiếng Mông để người dân dễ hiểu và tiếp thu. Ngoài ra, để đảm bảo 100% cử thi tham gia đầy đủ, Ban quản lý bản đã thông qua trưởng các dòng họ để phổ biến việc bầu cử và có trách nhiệm vận động những người trong độ tuổi đến ngày bầu cử có mặt tại bản để bỏ phiếu.

Hồ Thị Hằng

Đài Quế Phong