Xã hội hóa phương tiện tránh thai đến 379 xã, phường, thị trấn

(Baonghean.vn) - Sáng 25/10, Chi cục Dân số/KHHGĐ tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai dịch vụ năm 2016".

Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS" nhằm góp phần đẩy nhanh xã hội hóa các phương tiện tránh thai (PTTT) theo định hướng của Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua đề án còn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng cho người dân. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về xã hội hóa PTTT trong tình hình mới. Đồng thời, huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình DS-KHHGĐ phù hợp với xu hướng phát triển.

Người dân huyện Quỳ Hợp đăng ký tham gia dịch vụ KHHGĐ.

Theo kế hoạch, sau khi đề án đi vào hoạt động, mỗi năm có ít nhất 85% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền, tư vấn, vận động thực hiện xã hội hóa PTTT. 100% các huyện và xã có cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS và phương tiện tránh thai…Đề án sẽ được triển khai đến năm 2020 tại 379 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Mỹ Hà