#xã Lam Sơn

3 kết quả

Điểm sáng ở xóm núi Đô Lương

Điểm sáng ở xóm núi Đô Lương

(Baonghean) - Từ chỗ luôn đứng ở tốp cuối của xã, sau khi kiện toàn bộ máy, Chi bộ 12 thuộc Đảng ủy xã Lam Sơn (Đô Lương) đã dần vươn lên vững mạnh. Tập thể chi bộ và cá nhân đồng chí bí thư đều được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền.