#Xã Mậu Đức huyện Con Cuông

1 kết quả

Hai bản Thái Chòm Muộng và Kẻ Sùng

Hai bản ở Con Cuông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Hai bản Chòm Muộng và Kẻ Sùng là những cộng đồng dân tộc Thái ở xã Mậu Đức (Con Cuông). Từ đói nghèo, lạc hậu bà con hai bản này đã vươn lên có nhiều đổi mới, nhân dân tiến bộ, đoàn kết, tiên phong trong các phong trào kinh tế - xã hội của địa phương. Mới đây hai bản được Nhà nước công nhận đạt danh hiệu Nông thôn mới.