Xã Nghi Kim (thành phố Vinh) sắp đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Chiều 16/12, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Nghi Kim, TP Vinh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã Nghi Kim đã tranh thủ mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới là 258 tỷ đồng, trong đó huy động nội lực từ nhân dân gần 70 tỷ đồng, huy động từ các doanh nghiệp gần 85 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều dự án được đầu tư vào địa bàn đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu đồng/người/năm. Hệ thống chính trị được giữ vững, diện mạo nông thôn ngày càng phát triển và đổi mới.

Sau khi nghe địa phương báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí, các thành viên Ban chỉ đạo cơ bản nhất trí với kết quả mà xã Nghi Kim đạt được trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, yêu cầu UBND xã tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015.

Võ Huyền