#xăng A95

3 kết quả

Liên bộ quyết định không tăng giá xăng A95, E5

Không tăng giá xăng A95, E5

Dù tỉ giá ngoại tệ tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng nhưng Liên bộ Công Thương - Tài chính đề nghị các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu không tăng giá bán, trong đó có xăng A95.
Khai tử xăng A92, lo thiếu xăng A95

Khai tử xăng A92, lo thiếu xăng A95

Từ ngày 1/1/2018 sẽ khai tử toàn bộ xăng A92; trên thị trường chỉ còn xăng sinh học E5 và xăng A95. Nhưng nhiều DN, chuyên gia lo lắng sẽ thiếu xăng A95 cung cấp cho thị trường. Đáng lo hơn có thể xảy ra tình trạng độc quyền trong việc cung cấp nguyên liệu chế biến xăng sinh học khiến người tiêu dùng  lãnh đủ.